Dags att dela information

I slutet av september genomförde Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Krisberedskapsmyndigheten och Nato en två dagar lång liveförevisning av ett informationsutbytessystem. Förevisningen genomfördes vid Försvarsmaktens utvecklingscentrum vid Ledningsregementet i Enköping.

Två av deltagarna under förevisningen. Generalmajor Michael Moore och Peter Flory från Nato med titeln Assistent Secratary General for Defence investments. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

– Att det var verksamhet som genomfördes live var tydligt, allt flöt inte så friktionsfritt som man hoppas på vid en förevisning. Men även om det tog cirka två minuter att integrera luftlägesinformation från en AWACS, ett flygplansburet stridslednings- och luftbevakningssystem, över Danmark när det svenska luftläget över Göteborg tillfälligt slogs ut, måste det betraktas som en unik prestation, säger Krister Arnell som var experimentledare.

Konceptet byggde på tekniska principer framtagna vid utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret, NBF, och Nato Networking Enabeling Capabilities, NNEC.

Utbyte av realtidsinformation

I ett tjänstebaserat system kunde arrangörerna visa att det var möjligt att utbyta allt från realtidsinformation till underrättelserapporter mellan olika militära och civila organisationer. Med dagens systemlösningar hade det inte varit möjligt överhuvudtaget, konstaterar Krister Arnell.

– Förutom att projektet har säkerställt de svenska tekniska NBF-lösningarna har det även gett de svenska krishanteringsmyndigheterna en möjlighet att ta del av de utvecklingsansträngningar gjorda av Försvarsmakten och Försvarets materielverk har gjort, säger han.

Förevisningen besöktes av drygt 600 internationella och nationella gäster, en besökssiffra som vida överträffade förväntningarna, konstaterar Krister Arnell.

Efter förmiddagarnas förevisning genomfördes ett seminarieprogram som belyste såväl militära, civila som industriella aspekter på ”tjänstekonceptets” förmåga att möjliggöra informationsutbyte.

Ett brett område

Frågorna täckte ett brett område, allt från industrins möjligheter att leverera dessa system, olika organisationskulturer och metodfrågor till säkerhetslösningar för öppen och hemlig information. Den ställföreträdande generaldirektören för Krisberedskapsmyndigheten, Nils Svartz, antydde att det viktigaste kanske inte var att hitta en säkerhetslösning för att blanda av öppen och hemlig information, utan att implementera lösningar som möjliggör delning av öppen information.

– 90 procent av den information som behövs vid krishantering är öppen, låt oss börja dela den, framhåller han.

Projektet avslutas till årsskiftet med att en slutrapport presenteras. En viktig delav rapporten bli att lämna förslag på framtida aktiviteter i syfte att säkerställa informationsdelningsförmågan.