Chefsbyte på korvettdivisionen

Under torsdagsförmiddagen genomfördes en ceremoni för överlämningen av chefskapet över 41.korvettdivisionen. Ny divisionschef är kommendörkapten Fredrik Palmquist.

Kommendörkapten Ola Bogren lämnar över befälet över divisionen till sin efterträdare Fredrik Palmquist. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
Fredrik Palmquist.
Fredrik Palmquist. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
Fredrik Palmquist. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Det var inför 41.korvettdivisionens samtliga befäl och värnpliktiga som kommendörkapten Ola Bogren lämnade över befälet över divisionen till sin efterträdare. Ola Bogren tillträdde som chef i juli 2006 och har två intensiva år att se tillbaka på när han nu lämnar divisionen och går mot nya uppgifter vid Försvarshögskolan.

Den nytillträdde chefen är inget obekant ansikte för korvettdivisionen även om han främst har sin bakgrund i det numera avvecklade patrullbåtssystemet där han bland annat var fartygschef mellan 1998och 2000. Fredrik Palmquist har tidigare bland annat varit ställföreträdande chef för den internationella korvettstyrkan och tjänstgjort inom den första marina internationella insatsen, ML01, som förbindelseofficer ombord på sjöstyrkans tyska ledningsfartyg. Närmast kommer Fredrik Palmquist från en tjänst som sektionschef på produktionsstaben i Högkvarteret.

– Det är med ett visst mått av ödmjukhet jag tar mig an uppgiften att leda ett av Försvarsmaktens bästa förband. Jag vet att personalen är både hängiven och kompetent efter åren med Ola Bogren och dessa förberedelser kommer att komma väl till pass inför de utmaningar som förbandet står inför under de kommande åren, säger Fredrik Palmquist

41.korvettdivisionen är en av tre fartygsdivisioner vid Fjärde sjöstridsflottiljen och består av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall av Göteborgsklass.