Avskrivet ärende rörande rikets säkerhet

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har efter sitt senaste möte beslutat att avskriva ärendet rörande misstänkt brott mot rikets säkerhet. Den anmälde officeren misstänktes ha lämnat ut hemliga uppgifter under sin utlandstjänstgöring.

Åklagarkammaren för säkerhetsmål beslutade den 16 juni 2008 att lägga ned förundersökningen i målet med motiveringen att varken genom förhör eller genom analysen av informationen på datamediet har det framkommit något som visar att officeren har överlämnat den menbedömda informationen.

Personalansvarsnämnden avskriver därför ärendet. Den anmälde officeren som under utredningstiden varit belagd med vissa restriktioner återgår nu till ordinarie tjänst.