Enligt afghansk vänskapssed

Trafiken i Afghanistan går inte att jämföra med någonting annat. Det följs inga speciella trafikregler och att få se tio personer i en taxi varav tre sitter i bagageluckan är inget ovanligt. Risken för att olyckor händer är stor. För ett antal missioner sedan var svenska soldater inblandade i en olycka och enligt afghansk vänskapssed mötte man återigen familjen.

Änkorna till de två afghanska män, och mamman till en av dem, som omkom i olyckan Foto: Maria Dupont
Gender Field Adviser överstelöjtnant Madeleine pratar med kvinnorna på innergården till deras hus
Gender Field Adviser överstelöjtnant Madeleine pratar med kvinnorna på innergården till deras hus Foto: Maria Dupont
Gender Field Adviser överstelöjtnant Madeleine pratar med kvinnorna på innergården till deras hus Foto: Maria Dupont

År 2006 var en trupp svenska soldater involverade i en trafikolycka. Den inblandade svenska personalen hade ingen skuld i olyckan utan istället försökte man på allra bästa sätt att hjälpa de skadade. Tyvärr så dog två afghanska män i olyckan.

Den ene av männen efterlämnade sin hustru och barn medan den andre efterlämnade två hustrur och barn. Trots att inblandad svensk personal inte på något sätt var skyldiga till de båda männens död så har man enligt gammal afghansk vänskapssed valt att i olika omgångar hjälpa de efterlevande änkorna.

Med på besöket till familjerna denna gång var major Jens Lindborg som är FS 15:s juridiska rådgivare, Legal Advisor, och Gender Field Advisor överstelöjtnant Madeleine Jufors. Medan Jens talade med byäldsten och andra män från byn, om bland annat hur de uppfattar säkerhetsläget i sitt område så fick Madeleine chans att prata med kvinnorna och barnen i enrum.

– Jag mötte de tre änkorna samt ytterligare en kvinna, svärmor till en av änkorna alltså en av de omkomna männens mor. Hon var mycket pratsam medan änkorna var lite mer avvaktande till att börja med, säger Madeleine.

Kvinnorna berättade att för att tjäna in pengar till familjen tvinnade man trådar som sedan användes vid mattvävning. De visade Madeleine sina händer och man kunde se spår av tvinnandet på pekfingrarna som var fulla av jack efter alla trådar. Inkomsten av arbetet var även marginellt, berättade kvinnorna.

- Kvinnan betonade stark att de svenska soldaterna inte på något sätt var medskyldig till olyckan och ändå hjälpte vi familjerna – måtte Allah beskydda oss och ge oss ett långt liv, berättar Madeleine.

Både kvinnorna och männen tackade både Madeleine och Jens för de förnödenheter man fick och berättade för dem att detta skulle göra vardagen lättare. I Afghanistan tar man hand om sina vänner, sa kvinnorna. Och de var mycket glada över att ha ISAF som sina vänner.