39 miljarder till försvaret

Försvarsmakten ska kosta drygt 39 miljarder kronor nästa år, enligt regeringens budgetproposition som blev offentlig på måndagen.

Anders Borg på väg in i riksdagen med budgetpropositionen. Foto: Nicklas Gustafsson / Försvarsmakten

De flesta siffrorna var redan kända från den debattartikel som de fyra borgerliga partiledarna skrivit. Nytt är dock att anslagsindelningen delas upp på fem olika anslag. Syftet är bland annat, enligt regeringen, att det tydligare ska framgå vad som är anskaffning och vad som är vidmakthållande eller avveckling.

Regeringen för över 2,3 miljarder kronor från materielanslaget till förbandsanslaget.
– Förstärkningen av förbandsanslaget är positivt, säger konteramiral Jörgen Ericsson, chef för strategiavdelningen vid Högkvarteret. Det betyder att kvalitén kan bli bättre jämfört med 2007 och 2008.

Ytterligare en effekt är att Försvarsmakten bättre kan svara upp mot målen vad det gäller regional stabilitet liksom den av regeringen uttalade ökade ambitionen vad det gäller internationell krishantering.

Försvarsmakten har de senaste åren lagt cirka tio miljarder kronor på nyanskaffning av materiel. När nu 25 procent, eller 2,5 miljarder kronor, skärs bort är det ”en risktagning där vi får se vad det får för effekter på vår förmåga”.
– Jag känner en oro för vad som sker på sikt, säger Jörgen Ericsson. Våra insatsförband består ju av kombinationen personal-materiel-övningar. Reduceras en komponent får det effekter.

Regeringen vill att den nuvarande uppdelningen i Försvarsmakten anslagsmässigt, med en nationell insatsorganisation och en särskild utlandsstyrka, helt separeras.
– Totalt sett ger budgetpropositionen Försvarsmakten en budgetminskning på en halv miljard kronor, säger Jörgen Ericsson.
Frågor om försvarets framtida inriktning, där ibland balansen mellan insatsförmåga här och nu och Försvarsmaktens långsiktiga utveckling, kommer i inriktningspropositionen.

De planerade anslagen i budgetpropositionen                                        


Anslag     Föreslagen tilldelning 2009
Förbandsverksamhet & beredskap        19 866 051 000
Fredsbefrämjande förbandsinsatser        2 480 000 000
Anskaffning av materiel                        8 802 340 000
Vidmakthållande & avveckling materiel   6 969 637 000
Forskning & teknik    979 271 000
Totalt   39 097 299 000