Utbildning ska vara kontinuerlig

De 1 500 bevakningssoldater som tjänstgör inom Försvarsmakten varje år får inte tillräckligt med utbildning utan ägnar mer tid åt kurtjänst, vilket inte är utbildning utan arbete. Det skriver Värnpliktsrådet i en ny rapport. Försvarsmakten har inte formellt tagit emot värnpliktsrådets rapport och har därför inte kunnat analysera dess slutsatser.

– Bevakningssoldaterna löser såväl bevaknings- som insatsuppgifter. De ska ges erforderlig utbildning och denna ska vara kontinuerlig och ske i kombination med att de löser nämnda uppgifter, säger Jan Salestrand som är chef för Försvarsmaktens produktionsledning.

Försvarsmakten har undersökt möjligheten att lägga ut den del av den tjänsten som utgörs av bevakning till en civil entrepenör. Beräkningarna visar dock, i motsats till Värnpliktsrådets rapport, att det skulle innebära en kostnadsökning om cirka 40 miljoner kronor per år.

– Skälet till detta är att Försvarsmakten måste behålla insatsuppgifterna och därmed kvarstår behovet av huvuddelen av denna soldatkategori. I den ekonomiska situation som Försvarsmakten befinner sig i innevarande och nästa år är det svårt att hantera kostnadsökningen utan att det går ut över förbandsverksamheten. Personalförsörjningssystemet ändras också så att vi inom bara några år sannolikt endast har anställda och kontrakterade soldater. Bevaknings- och insatsuppgifterna kommer då att vara en del av deras uppgifter, säger Jan Salestrand.

Försvarsmakten kommer att analysera Värnpliktsrådets rapport och vidta åtgärder om det är så att bevakningssoldaterna inte ges utbildning enligt gällande direktiv.