Undsättning sjövägen

Efter att den momentvisa övningsverksamheten har övergått i en scenariefas försämras omständigheterna för den landbaserade delen av FN-styrkan. Ett beslut om att ombasera landstyrkan fattas och sjöstyrkorna påbörjar inom kort operationen.

Korvetten HMS Stockholm, närmast i bild, under kvällens eskortmoment. Längre bort syns HMS Visborg och bakom henne skymtar HMS Trosssö. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Visborgs RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) deltog som spaningsresurs under en del av eskortmomentet. En sjöman beväpnad med AK5 spanar ut mot de kringliggande vattnen.
HMS Visborgs RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) deltog som spaningsresurs under en del av eskortmomentet. En sjöman beväpnad med AK5 spanar ut mot de kringliggande vattnen. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Visborgs RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) deltog som spaningsresurs under en del av eskortmomentet. En sjöman beväpnad med AK5 spanar ut mot de kringliggande vattnen. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

HMS Trossö och HMS Visborg, de två stödfartyg som ingår i övningen, förbereder sig för att ta emot personal och materiel. Stödfartygens överlevnad är central för att kunna genomföra den tänkta evakueringen varför styrkans korvetter formerar sig till att eskortera dem in mot landstyrkans basering i Fredriksnäs.

Medan korvetterna formar eskorten runt stödfartygen har minröjningsfartygen förflyttat sig för att möta upp styrkan vid början av den led som har minröjts under de senaste dagarna. Långsamt och försiktigt letar sig fartygen in genom skärgården med ständig beredskap att avvärja ett eventuellt angrepp från de banditer och pirater som härjat i området.

Övning internationell beredskap går mot sitt slut i en fiktiv omvärld som på många sätt påminner om den verklighet som kan möta den internationella korvettstyrkan, IKS. Operation Alcyon omfattar skydd av civila förnödenhetstransporter in mot Somalia genom ett havsområde där piratangrepp inte är ett främmande inslag.