Tekniskt fel orsakade robotolycka

Det var ett tekniskt fel som orsakade olyckan i Afghanistan den 3 augusti och som skadade en svensk officer. Minröjningsroboten som användes har i den aktuella konfigurationen skjutförbud. – Chefen för det svenska förbandet har tillstånd att göra avsteg från skjutförbudet under särskilda förhållanden, bland annat när det gäller att rädda människoliv, säger Mats Blom som är stabschef på Armétaktiska staben i Högkvarteret.

Ett tekniskt fel på en amröjrobot 2 orsakade olyckan i Afghanistan. Foto: Magnus Karlsson/Försvarsmakten

Olyckan inträffade efter det att det svenska förbandet i Afghanistan blivit orienterat om ett ingrepp i vägbanan på en plats inom ansvarsområdet, vilket indikerar förekomsten av en så kallad IED, Improvised Explosive Device, eller hemmagjord bomb.
– Händelsen är i sig inte unik. Funktionsföreträdare vid förbandet agerar enligt stående rutin vid denna typ av händelse och en röjningsstyrka förstärkt med sjukvårdsresurser skickades till aktuellt område, säger Mats Blom.

Vid ankomst till platsen påbörjades förberedelser för att undersöka och eventuellt röja en IED. Under föreberedelsearbetet uppstod upprepade driftstörningar på roboten. Efter ett antal misslyckade försök att manövrera roboten beslutade sig operatören för att stänga av den. Då operatören var på väg att ansätta strömbrytaren inträffade en avfyring av robotens vapensystem. Operatören träffades av föremål som kastades ut från vapnet i samband med avfyringen.

En fortsatt teknisk undersökning kommer att genomföras i Sverige för att närmare klarlägga varför felet uppstod och kopplingen till tidigare rapporterade felfunktioner med samma typ av vapen.

Armétaktiska staben, ATS, utreder nu olyckan. Det svenska förbandet i Afghanistan har fått uppgift att på plats i insatsområdet klarlägga och rapportera omständigheterna kring olyckan. För arbetet med rapporten har det svenska förbandet haft stöd av militärpolis och personal ur Eksjö garnison för en teknisk utredning på plats i insatsområdet.

– Utredningen fortsätter med en ytterligare teknisk undersökning, kontroll av rutiner och övriga åtgärder som kunnat påverka skeendet, i syfte att identifiera åtgärder för att förhindra att motsvarande händelse inträffar igen, säger Mats Blom.