Tchadstyrkan firades med medaljceremoni

Under tisdagen hölls en medaljceremoni på Livgardet i Kungsängen för de soldater och befäl som under fem månaders tid utgjort Tchadstyrkan TD01. – Er del av Tchadinsatsen lider mot sitt slut, och jag är stolt över det ni uträttat, sa marininspektör Anders Grenstad under sitt tacktal.

Överstelöjtnant Peder Ohlsson, chef för styrkan TD01, tackade sina soldater för insatsen i Tchad. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Marininspektören Anders Grenstad delade ut medaljer till soldaterna i TD01, den första delen av styrkan i Tchad som nu avlösts av TD 01F.
Marininspektören Anders Grenstad delade ut medaljer till soldaterna i TD01, den första delen av styrkan i Tchad som nu avlösts av TD 01F. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Marininspektören Anders Grenstad delade ut medaljer till soldaterna i TD01, den första delen av styrkan i Tchad som nu avlösts av TD 01F. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

Ett hundratal anhöriga slöt upp till ceremonin som inleddes med tacktal och musik. Under talet riktade Anders Grenstad ett särskilt tack till utlandsstyrkans anhöriga.
– Den insats ni genomfört hade ej varit möjlig utan stödet från alla anhöriga som gjort det möjligt för oss att genomföra den här operationen, sa Anders Grenstad.

Christoffer Holmstedt är en av de soldater som hjälpt till att bygga den nya campen i Tchad.
– Vi var först på plats, och det har varit häftigt att få vara med från början och se campen växa. Nu tar andra över arbetet. Vi har sett till att de som ersätter oss ska kunna känna sig trygga, sa Christoffer Holmstedt.

– Det har varit varmt och jobbigt, men man vänjer sig förvånansvärt fort. Vi har visat närvaro på plats, och det är viktigt, sa soldaten Andreas Roth.