Svenska KFOR hjälper till att bygga broar

Varje gång höstregnet strilar eller vårfloden kommer dränker den lilla ån landskapet i översvämning och bron vittrar sönder. Nu har samhället Pudojevo fått hjälp av KFOR och en annan organisation för att förhindra att vägen flyter bort.

Bron i Pudojevo ska stå pall mot framtida höst- och vårfloder med hjälp av svenska KFOR. Foto: Hannah Larsson

Så här mitt i sommartorkan ser ån inte ut som ett hot mot vägarna och markerna, men på hösten och våren är det annorlunda.
– Då når vattnet dit, visar en man och pekar hundra meter bort från där vi står vid bron.

Den har blivit tillfälligt reparerad ett flertal gånger. Även vägen måste förstärkas för att stå emot vattenmassorna, särskilt vattnet från smältande is och snö vid islossningen. Det sker med stöd från International Organization for Migration (IOM) och den svenska styrkan i Kosovo, KFOR.

Det var Patrik Thomé, som jobbar med frågor kring säkerhetssektorreform (SSR) i Kosovo, som kom i kontakt medbrobyggningsprojektet.
– Det visade sig att det på den svenska kontingenten i Kosovo så fanns övertaligt materiel i form av stora ståltrådskorgar som vecklas ut och fylls med grus och därmed blir utmärkta fundament i bron.

Det enda som krävdes var att leverera det 50-tal korgar, vilka rymmer cirka en och en halv kubikmeter vardera, som kosovanerna behöver. Kosovo Protection Corps (KPC), Kosovos civilförsvar, står för arbetsinsatsen.

– IOM har ett flertal projekt av denna typen på gång. Organisationen arbetar för att underlätta för människor att återvända till sina hemorter efter kriget, berättar Patrik Thomé.

En av hans uppgifter är att koordinera de projekt som kan få hjälp av KPC. Brobygget var ett sådant. Lastbilsflaket är fyllt med ”korgar” som snabbt lastas av och tas emot av KPC-officeren Brahim Zhitia.