Svenska hjältar hedras

Försvarsmakten har en fullständig förteckning över dem som stupat utomlands, men har brister i sin nationella förteckning. Därför har överbefälhavare Håkan Syrén beslutat att inventera de minnesmärken som finns i Sverige.

I samband med bland annat veteranutredningen har frågan om hur Försvarsmakten ska ta ett samlat grepp på hedrande av personal som omkommit i tjänsten lyfts fram. Fältprost Sten Elmberg säger att ÖB har velat ta ett större, samlat grepp om frågan och vill på ett värdigt sätt hedra dem som ställt upp för sitt land.
– En avliden person lämnar sår i hjärtat och för många hjälper minnesmärken.

Sten Elmberg förklarar att skälet till inventeringen är att Försvarsmakten ska bli tydligare och bättre på att kommunicera minnet av dem sompå ett  förtjänstfullt sätt ställt upp för sitt land. Förutom att samtliga Försvarsmaktens förband, skolor och centrum ska redovisa alla befintligta kända lokala minnesmärken, så tillfrågas nu Svenska kyrkans församlingar och Sveriges kyrkogårdsförvaltningar.

– Genom att ta hjälp av begravningsregister får vi ett bättre underlag. På så sätt har vi två kammar som går igenom register, så att inget missas.

Det uppdrag som gick till Svenska kyrkan den 2 juni innebär ett digert arbete för flera församlingar. Inventeringen ska göras från år 1900 (1903 infördes den allmänna värnplikten) fram till idag.

– Oscars församling har hand om hela Galärvarvskyrkogården, som är ett jättearbete att sammanställa. Vi räknar dock med att ha allt material sammanställt till slutet av september.

Den 29 maj firas FN:s dag för internationella fredsbevarares, UN Peacekeepers Day. Firandet uppmärksammar det uppoffrande arbete som fredsbevarande soldater utför och har utfört genom alla år. Under dagen hedras också de soldater som genom åren har gett sitt liv i fredens tjänst.