Stödet för hemtransporten på plats i Tchad

I ett av världens fattigaste länder, under en period som miljö- och vädermässigt ger de svåraste förutsättningarna, ska TD 01F ta med sig all materiel och personal hem från Tchad.

Christer Elmgren och Benny Magnusson inventerar och sorterar inlämnad materiel. Foto: Catharina Bergsell
Delar av Alfa Sierra lämnar in sina vapen inför hemresan. Anders Karlsson och plutonchefen Eric Winqust bockar av i listan.
Delar av Alfa Sierra lämnar in sina vapen inför hemresan. Anders Karlsson och plutonchefen Eric Winqust bockar av i listan. Foto: Catharina Bergsell
Delar av Alfa Sierra lämnar in sina vapen inför hemresan. Anders Karlsson och plutonchefen Eric Winqust bockar av i listan. Foto: Catharina Bergsell

– Det finns inget glamoröst i en sådan uppgift förutom att det logistiskt sett är ett riktigt tuff uppdrag som ska lösas, säger Thomas Svensson som fram till nu varit sammanhållande för Försvarsmaktens organisation och planering av avvecklingsstödet.

Sveriges uppgift inom Eufor upphör den 31 oktober och då ska den svenska kontingenten tillsammans med all materiel ha lämnat Afrika.

Tar hand om vår egen materiel

Försvarsmaktens policy är att miljö och terräng som nyttjats av våra enheter återlämnas i så oförändrat skick som möjligt. Samma sak gäller självklart när Försvarsmakten är på uppdrag utomlands.

– Sverige är inte intresserat av att lägga ribban på en annan nivå än vad vi gör hemma i Sverige bara för att vi är utomlands, säger Thomas Svensson.

TD 01F leder och genomför avvecklingen på plats med avvecklingsorganisationen som stöd. Det är inget nytt förfarande för Försvarsmakten att under en kort period tillföra specialkompetens i liknande situationer. Redan ett antal veckor innan TD01F begav sig till Tchad påbörjade marintaktiska staben avvecklingsabetet med att organisera stödgruppen. Stor vikt lades vid planering och rekognosering för att vara väl förberedda på plats.

Presentation av landet

De senaste dagarna har personal ur avvecklingsstödet börjat anlända till Tchad. De får en kort presentation av landet, kulturen och säkerhetsläget. De sju nyanlända stannar i cirka sex veckor för att sedan avlösas av ytterligare en omgång stödpersonal.   

– Det kan tyckas underligt att ytterligare en organisation måste tillföras för att ta hem det vi en gång fraktat till Tchad, men det är vanligt att lösa det på det här sättet inom Försvarsmakten. När missioner avvecklar stöttar andra enheter med kompetens, så gör även andra länder,  säger Thomas Svensson

TD 01F har i huvudsak uppgiften att avveckla det svenska bidraget i Tchad. Eftersom mandatet förlängdes med några månader fortsätter förbandet också att lösa uppifter åt Eufor minst fram till och med den 15 september. Därefter fokuserar TD01F bara på avvecklingsuppgiften.

Skilda uppgifter

Det är två väldigt skilda uppgifter som kräver olika kompetens hos personalen. Den personal som tillhör avvecklingsstödet är här för enbart en kort period och bidrar med special och sakkompetens som exempelvis sanering, förrådshantering och logistik. 

Deras uppgift är att se till att den rätt sorterade materielen märks upp enligt Försvarsmaktens regler, hamnar i rätt container och fraktas till det förband hemma i Sverige som ska ta hand om och förvara materielen. Försvarsmaktens arbete med TD 01 väntas inte vara helt avslutat förrän i slutet av 2009, då all materiel vårdats och återställts för framtida bruk.