Spänt läge i observatörernas område

Just nu tjänstgör tre svenskar vid FN:s observatörsmission UNOMIG. Major Jonas Ericsson och kapten Ragnar Nordanstig utgår för närvarande från Gali på den abchasiska sidan. Kapten Stefan Johansson arbetar i Zugdidi på den georgiska sidan, men är  på grund av omständigheterna fast i Istanbul på väg tillbaka från ledighet i Sverige.

Tre svenskar tjänstgör i UNOMIG i Georgien. Foto: UNOMIG

Striderna i Sydossetien har påverkat situationen i Abchasien och läget är något spänt i UNOMIG:s observationsområde då båda sidor har mobiliserat militära styrkor.

Abchasiska separatister rapporteras också vara på väg att ta kontroll över den taktiskt mycket viktiga Kodori-dalen. Samtidigt har Ryssland fört in soldater och utrustning i Abchasien och även angripit georgiska ställningar med bombflyg.

UNOMIG har vidtagit försiktighetsåtgärder och har anpassat patrulleringen efter hotbilden. En komplicerande factor är att de fredsbevarande trupperna från Oberoende Staters Samvälde (CIS PKF), som UNOMIG bland annat har att övervaka, nästan uteslutande består av ryska soldater.

Samtliga observatörer är fortfarande vid gott mod.