Soldater räddade yngling från att drunkna

Under föregående helgs skyfall lyckades tre skandinaver med gemensamma krafter rädda en tchadisk mopedburen yngling från att drunkna i en översvämmad wadi, vattenövergång. Händelsen väckte stor uppmärksamhet i byn och spred sig sedan vidare till Eufors högkvarter i Tchad.

Dick Viio, Tommy Gädda och Maria Sääf tackas för sin insats av general Ganascia. Foto: Catharina Bergsell

Den humanitära situationen i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken är svår och behovet av internationellt stöd omfattande. Totalt finns omkring 500 000 flyktingar och internflyktingar i Eufors insatsområde. Det svenska förbandet, TD 01, är en av 18 nationer som har till uppgift att skapa en stabil miljö.

I lördags samtidigt som de första konvojerna lämnade Camp Star, stod alla nationers representanter uppställda på högkvarterets paradplats för att genomföra en utmärkelseceremoni.

General Ganascia, styrkechef för Eufor, var stolt över att "hans" soldater visat ett stort mod, ett snabbt och osjälvviskt handlande och ett professionellt uppträdande. Han ville personligen tacka och överlämna en utmärkelse för de tre soldaternas hjältemodiga insatser.

Tommy Gädda, ställföreträdande gruppchef på jägarpluton vid den finska kontingenten , Dick Viio, 2:e ställföreträdande chef på Bravo Sierra i TD 01F och Maria Sääf, sjuksköterska på TD 01F förbandsplats fick ta emot tapperhetsutmärkelser.
– Vi gjorde bara vårt jobb och handlade instinktivt då vi förstod att killen var i nöd,  säger Viio.