Realistiska övningar med internationellt fokus

Soldaterna vid Trängregementet fick under två dagar i förra veckan en inblick i olika situationer som kan uppstå vid en utlandsmission. – I grunden handlar det mycket om etik och moral, säger övningsledare Arne Svanberg.

Försvarsmakten vill rekrytera så många lämpliga soldater som möjligt till internationell tjänst. Som ett led i den rekryteringen genomfördes under vecka 34 två dagar med internationell inriktning vid Trängregementet. De båda kompanierna hade varsin dag till förfogande. Innan soldaterna ställdes inför de olika momenten, fick de en muntlig genomgång då flera befäl, bl a regementschefen, berättade hur de upplevt sina egna missioner och visade bilder från Kosovo, Afghanistan och Liberia.

Vid tio olika stationer agerade figuranter - tidigare soldater i Nordic battlegroup och civilanställda vid Trängregementet – i moment som är fullt möjliga att ställas inför vid en internationell insats.

Löjtnant Arne Svanberg var övningsledare. Han menar att detta är ett sätt att öka intresset för internationell tjänst.
– Vi vill naturligtvis att de ska söka när värnplikten är över, säger han. Vi vill också få in etik och moral och Försvarsmkatens värdegrund i tänket, till exempel alla människors lika värde och att inte döma någon efter utseende.

Det var intressant att följa utvecklingen under dagen. Från att vid första momentet ha varit lite undrande och försiktiga, så blev soldaterna mer säkra i sin roll och i sina beslut ju längre dagen led och ju fler stationer de besökt. På vissa håll gick det ibland lite hett till, t ex där uppgiften var att ta två misstänkta våldtäktsmän.

Efter varje genomfört moment gjordes en utvärdering. Major Karin Malmsten var ansvarig för momentet där en folkmassa kom och krävde mat som de sade sig blivit lovade i utbyte mot upplåtande av mark för den svenska styrkan.
– Ni kan aldrig lova någonting! Det är inte er uppgift att lova mat, vatten eller vård till människor som kommer till grinden. Ni ska bevaka infarten och det är viktigt att ni behåller fokus på det, sa hon bland annat till grupperna.

Sofia Gülich och Johan Bowald från Sjukvårdsplutonen var nöjda med dagen.
– Det har varit väldigt lärorikt, men också ganska svårt, sa Johan innan det var dags för uppställning. Det svåra var att veta hur vi skulle hantera varje situation.
– Det är lätt att vara efterklok och tycka att man kunde gjort saker annorlunda, fyller Sofia i. Det vore roligt att få en liknande uppgift igen och se om det blir ett annat resultat.

Från övningsledningens sida är man mycket nöjd med hur både soldater och figuranter agerat.