Prövande utbildning utan mat

Movconplutonen vid Karlsborg kompani genomförde för ett par veckor sedan soldatprov och överlevnadsutbildning. Här följer en kort rapport.

Från lagad mat och bäddad säng är steget till ensam och svulten i skogen aldrig längre bort än fem minuters bilfärd. En omskakande erfarenhet att skaffa sig vilket 2. Movcon med blandade känslor fick uppleva under veckorna 33 och 34. Övningen var en prövande utbildning för soldaterna i hur man överlever utan mat och hur man under fysiskt och psykiskt pressade förhållanden bibehåller sitt stridsvärde.

Som ett led i övningsförutsättningarna var Movconpluton inte informerad om den kommande övningen eller dess varaktighet och innehåll. Syftet med detta var i första hand att stressa soldaterna. I efterhand kan man dock undra om inte misströstan i många fall var större hos de lika oförberedda anhöriga som under övningen hörde av sig till kompaniet.

I korthet gick övningen från en fiktiv skarp utryckning för att bevaka militära förråd över till prövande moment i fast spaning och strid för att sedan avsluta med ett antal utbildande moment i överlevnad.

Även om varken befäl eller väder stod  på soldaternas sida dessa veckor har enskilda och samlade prestationer varit goda. Med övningsledningens goda minne kan man konstatera en beundransvärd utveckling i soldaternas förmåga och färdigheter att ta hand om sig själva och framförallt – varandra.