På patrull med Golf Alpha

En av uppgifterna för vakt- och eskortplutonen som ingår i skyttekompaniet är att patrullera runt campen. En mycket viktig uppgift, som tas på allra största allvar av soldaterna eftersom man då får en uppfattning om hur läget är i närområdet. Detta kallas för IVO-patrull.

Peter, Christoffer och Tony på IVO-patrull. Foto: Maria Dupont
Johan E stannar upp under sin patrull för att prata med några barn som bor bredvid Camp Northern Lights.
Johan E stannar upp under sin patrull för att prata med några barn som bor bredvid Camp Northern Lights. Foto: Maria Dupont
Johan E stannar upp under sin patrull för att prata med några barn som bor bredvid Camp Northern Lights. Foto: Maria Dupont

Golf Alpha tillhör vakt- och eskortpluton inom skyttekompaniet på FS 15. Deras uppgifter innebär att det är de som vaktar Camp Northern Lights, patrulleringar med den afghanska polisen, ANP, och den afghanska militären, ANA.De har även huvudansvaret för att eskortera till och från campen samt deltar i olika operationer.

Vid 18-tiden samlas gruppen på flaggplan för att gå igenom dagens patrullering. Tony, som är gruppchef, visar på kartan vart man ska åka och var man ska göra stoppen. Han går även igenom den senaste informationen man fått gällande säkerhetsläget och om det är något speciellt som man ska vara extra vaksam över under patrullen.

Efter att alla fått till sig den nödvändiga informationen sätter man sig i sina bilar och åker iväg. IVO betyder "in vicinity of". Det innebär att man patrullerar i närheten av, i sitt eget närområde. I detta fallet är närområdet runt Camp Northern Lights.

– Det är mycket viktigt att vi vet vad som händer runtomkring oss, säger Tony, gruppchef på Golf Alpha. Under de patruller vi genomför så letar vi bland annat efter minor, IED:er, vid brofästen. Detta är ju något som även de lokala afghanerna har nytta av, då även de nyttjar och kör över broarna. Skulle det hända något så drabbas ju även dom.

Under patrullen så letar man vid olika platser efter sådant som inte tillhör normalbilden. Det kan till exempel vara att lägga märke till hur många människor som är ute och rör sig. Finns det barn som leker? Flyger de med drakar? Eller är det folktomt på gatorna? Och som Tony nämnde, så letar man efter utlagda IED:er vid sårbara punkter, så som brofästen.

– Det är mycket skönt att patrullera igen i sitt eget område, säger Johan E. Vi har varit ute på operation och patrullerat i olika byar, men det är ju Mazar-e Sharif som är "hemma" och det är ju det här området som vi känner till. Man känner igen människor och de vet vilka vi är.

IVO-patruller fyller en mycket viktig uppgift. Då det är mycket trafik till och från campen så behöver soldaterna få så mycket information som möjligt om läget och det får man, bland annat, genom en IVO-patrull.

IVO = in vicinity of, i närheten av.

IED = improvised explosive device

 

Soldaterna har av personliga skäl valt att endast omnämnas med förnamn.