Övningar med Ryssland genomförs ej

Sverige ställer in alla planerad militära besök och samövningar med Ryssland. Detta meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt efter ett möte i utrikesnämnden.

Tills vidare kommer alla besök, möten och samövningar att vara frysta.
– Under rådande krisläge anser regeringen att det tills vidare inte är aktuellt för Sverige att genomföra militärövningar med Ryssland eller besöksutbyten med enskilda ryska militärförband, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

I ett pressmeddelande skriver Regeringskansliet att de ryska trupperna måste upphöra med verksamhet som destabiliserar Georgien, exempelvis förstörelse av infrastruktur eller blockering av viktiga vägar. Planen för vapenvila måste genomföras snabbt och fullt ut, bland annat måste de ryska trupperna dra sig tillbaka bakom den linje de höll innan fientligheterna inleddes och den humanitära hjälpen måste släppas fram till civilbefolkningen.

Regeringen anser att den ryska inmarschen i Georgien är oacceptabel och ett brott mot folkrätten. Det ryska agerandet har förändrat bilden av Ryssland som internationell aktör. Detta kommer såsom förra veckan betonades av EU:s utrikesministrar, att få konsekvenser för Moskvas relationer med omvärlden.

Bland annat följande övningar och besök som berörs:

Aktiviteter i Ryssland:

 • Stabssamtal
 • Besök av en delegation från Sveriges markstridskrafter för erfarenhetsutbyte inom området chefsutbildning av personal
 • Besök av en delegation från Livgardet till 15. motoriserade skyttebrigaden för erfarenhetsutbyte avseende fredsfrämjande verksamhet
 • Besök av en delegation från MHS H till Moskvas militära högskola
 • Besök av en svensk delegation till ryska marinen för deltagande i ett arbetsmöte för att utarbeta förslag till ett svenskt-ryskt memorandum om ubåtsräddning
 • Svenskt örlogsbesök till en av Ryska federationens hamnar

Aktiviteter i Sverige:

 • Besök av chefen för de ryska flygstridskrafterna hos chefen för Flygtaktiska staben
 • Besök av chefen för Leningrads militärområde
 • Besök av en delegation från 336. gardesmarininfanteribrigaden till Amf 1
 • Besök av en delegation från Ryska federationens försvarsministerium till HKV för erfarenhetsutbyte inom området militärjuridik
 • Besök av en delegation från 138. motorskyttebrigaden i Leningrads militärområde till I 19 för överläggningar om förberedelser för en övning
 • Besök av en delegation från Ryska federationens försvarsministerium för samtal syftande till att enas om utkastet till det rysk-svenska avtalet avseende ubåtsräddning
 • Besök av en delegation från Ryska federationens väpnade styrkors CBR-skyddstrupper för deltagande i överläggningar om ett gemensamt projekt inom området CBR-skydd
 • Ryskt örlogsbesök med ett förband ur 336. gardesmarininfanteribrigaden till en av Sveriges hamnar för genomförande av gemensamma utbildningsmoment