Observatörer och materiel till Georgien

Försvarsmakten skickar tio observatörer till Georgien för att förstärka OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) mission. Samtidigt bistår Räddningsverket med materiel i form av boenden och kontor.

Bakgrunden till förstärkningen är ett regeringsbeslut som togs i förra veckan och efter att OSSE begärt stöd och förstärkning med materiel och personal från bland annat Sverige. Från början var det sagt att Sverige skulle skicka fem observatörer till Georgien, men Försvarsmakten har nu istället fått i uppdrag att rekrytera upp till tio observatörer, varav den första kommer att åka redan på onsdag, den 27 augusti.

Under måndagen beslutade regeringen dessutom att skicka lastbilar och personal från Statens Räddningsverk, SRV, samt 16 containrar med boenden, kontor och sanitetsanordningar till Georgien. Den första sändningen kommer att lämna Sverige under veckan.

Inom sex veckor ska all personal och all materiel finnas på plats.