ÖB aktuell som kandidat till hög EU-post

Regeringen tillkännagav i dag att den kommer att anmäla ÖB Håkan Syrén som Sveriges kandidat till den tunga posten som ordförande i EU:s militärkommitté (EUMC).

Överbefälhavare Håkan Syrén tillsammans med försvarsminister Sten Tolgfors Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

– Europeiska unionen intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Kandidaturen till ordförandeposten i EU:s militärkommitté understryker den vikt Sverige tillmäter den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken i EU. Tidsmässigt skulle det uppdrag Syrén kandiderar till sammanfalla väl med det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Den som är ordförande i EU:s militärkommitté är EU:s högste militära tjänsteman. Ordföranden har också en viktig rådgivande funktion i unionen, inte minst gentemot Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).

ÖB Håkan Syrén har efter noggrant övervägande tackat ja till att kandidera.
– Det är en viktig uppgift som innebär ett stort ansvar, säger Håkan Syrén till mil.se.

Valet av ordförande i militärkommittén genomförs i oktober i år och posten tillträds i november 2009, vilket stämmer väl överens med det förordnande som Håkan Syrén nu har - det löper ut i december 2009.

– I Håkan Syrén har Sverige en mycket kompetent kandidat, med möjlighet att vinna ett brett stöd bland övriga medlemsländer. Det vore ett av de tyngsta EU-uppdrag en svensk har erhållit. Regeringen stöder Håkan Syrén och hans kandidatur fullt ut , säger Sten Tolgfors.

Håkan Syrén tar inte ut någonting i förskott.
– För min egen del är jag självklart glad över att regeringen vill nominera mig som kandidat. Men valet sker inte förrän i oktober, avslutar Håkan Syrén.