Nytt uppdrag för generaldirektör

Marie Hafström, nuvarande generaldirektör för Försvarsmakten har fått ett nytt uppdrag av regeringen. att se över Försvarsmaktens stödverksamheter och stödmyndigheter för att få till ett mer operativt försvar.

Utredningen ska främst fokusera på materialanskaffningen och den samlade logistiken, men även ge förslag på hur övriga stöd- och vidmakthållandefunktioner kan effektiviseras.
– Jag ser det som ett naturligt steg och en fortsättning av det uppdrag jag haft i Försvarsmakten. Översynen är en möjlighet att skapa ett ännu mer tillgängligt och operativt försvar, säger generaldirektör Marie Hafström.

Den 1 oktober anställs Marie Hafström som generaldirektör och särskild utredare inom Regeringskansliet. Uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag avseende hur stödet till Försvarsmaktens kärnverksamhet bör organiseras och arbetet ska redovisas senast den 1 maj 2009.

Ny generaldirektör i Försvarsmakten blir Ulf Bengtsson. Han har mellan 1998 och 2003 haft ansvaret för Försvarsdepartementets frågor vid Finansdepartementet.
– Jag ser fram emot att arbeta inom en av Sveriges viktigaste myndigheter. Jag tar med mig mina av erfarenheter ekonomisk styrning och ser fram emot att få tillämpa dem inom ett viktigt politikområde.