Nordkoreansk kritik mot Sverige

Nordkorea är kritiskt till Sveriges och andra neutrala länders uppdrag på den koreanska halvön. I en radioutsändning utvecklade Nordkorea sin bedömning av NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission).

Nordkoreanska soldater i Joint Security Area på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

Primär måltavla i det nordkoreanska utspelet den 8 augusti är Förenta staterna, mer specifikt påstådda amerikanska brott mot vapenvilan. Men också Sverige och Schweiz kritiseras.

Tre dygn senare krävde Nordkorea att den kritiska radioutsändningens text skulle spridas som ett officiellt dokument i Förenta Nationernas säkerhetsråd. I uttalandet beskrivs de neutrala ländernas övervakningsuppdrag som en charad och en kvarleva från gången tid. Enligt Pyongyang låter sig Sverige och Schweiz manipuleras och utnyttjas i amerikanska krigsförberedelser. Därmed, hävdar Nordkorea, är NNSC en del av fienden.

Nordkorea har länge innehaft ståndpunkten att stilleståndsavtalet från 1953 bör ersättas med ett fredsavtal, som formellt skulle sätta punkt för Koreakriget. Som en följd av denna ståndpunkt har man under många år inte velat erkänna NNSC eller utnyttja kommissionen för övervakningsuppgifter på det sätt som förutsågs i stilleståndsavtalet. 

Uttalandet kommer vid en tidpunkt då NNSC-delegationerna följer den stora bilaterala amerikansk-sydkoreanska höstövningen, Ulchi Freedom Guardian, i syfte att se om övningen är inställd på försvar och upprätthållande av vapenvilan.
– Övningen är en i raden som syftar mot en ny ledningsstruktur som ska implementeras från år 2012 och de uppgifter vi nu löser ligger helt inom ramen för Armistice Agreement, säger överste Bengt Carlsson.
 
Tanken på att ersätta stilleståndsavtalet med ett fredsavtal återfinns också i de s.k. sexpartsförhandlingarna kring Nordkoreas kärnvapenambitioner. Sverige stöder fullt ut försöken att nå fram till ett fredsavtal som på sikt skulle kunna bereda vägen för ett återförenat Korea.