Nöjd arméinspektör lovordar förbandet

– Jag lämnar Kosovo och KS17 med känslan av att det är ett förband med väldigt bra stämning. Den ståndpunkten står Arméns högsta chef, general Berndt Grundevik, för. Han besökte KS17 under några hektiska dagar för att ”kolla läget”.

Arméinspektör Berndt Grundevik lämnade KS17 och förbandets chef med en positiv bild av hur nya armékonceptet fungerar i praktiken. Foto: Hannah Larsson

Vi som tjänstgör i Kosovo just nu, KS17, är lite speciella. De 16 förband som tidigare levt och verkat på Camp Victoria har varit tillfälligt sammansatta. KS17:s skyttekompani är första gardesbataljonen från Livgardet som sedan inryck för att göra lumpen i januari 2007 tränats inför insatsen i Kosovo.
Detta är något som Arméinspektören, general Berndt Grundevik, märker tydligt.

– Systemet som vi hade förr med rekrytering till tillfälliga förband är ju helt vansinnigt i jämförelse. Skillnaderna i kunskaper och rutiner mellan enskilda soldater var alldeles för stora. Lagom till att förbandet tränats upp och skapat förbandskänsla, så skickades det hem och deaktiverades. Här är nivån jämnhög, bedömer han effekterna av det nya armékonceptet.

Nya armékonceptet
Generalen hade ett digert besöksprogram i Kosovo. Tonvikten har lagts vid att ge en inblick i hur det nya armékonceptet fungerar och hur kontingentens personal arbetar. Berndt Grundeviks intryck är genomgående positivt.

– Ett professionellt agerande med hög förbandsanda. Uppfattningen om svenska styrkan från lokalbefolkningen och andra nationer är oerhört positiv.

Den positiva bilden vill Berndt Grundevik att man tar fasta på. I de fem geografiska områden som Kosovo är indelat i av KFOR, turas nationerna om att ta det övergripande ansvaret. Nyligen lämnade Irland över till Finland i det område, MNTF(C), som Sverige tillhör.

Sverige tar täten igen?
Om några år, 2010, skulle Berndt Grundevik vilja se Sverige som ledande nation för MNTF(C).
– Vi har varit ”lead nation” två gånger tidigare, senast 2006. Man får ett helt annat inflytande i händelseutvecklingen i Kosovo, och Sverige får helt andra möjligheter, menar han.

Från politiskt håll har ett långsiktigt svenskt deltagande i Kosovos återuppbyggnad utlovats. Berndt Grundevik tolkar det som fem till tio års ytterligare närvaro innan Sveriges bidrag till KFOR kan avvecklas helt.

– Det skulle innebära ungefär samma tidsplan som i Bosnien, där vi avvecklade i våras. Naturligtvis kommer styrkebidraget att variera under tiden, beroende på händelseutvecklingen i landet. Vi gick in i Bosnien med stidsvagnar och pansarfordon och slutade med LOT-team (observations- och samverkansgrupper). Jag kan se samma utveckling i Kosovo.

Stabilitet och trygghet
Att skapa stabilitet och trygghet i Kosovo är ett av grunduppdragen. Den ganska odramatiska självständighetsförklaringen i februari vittnar om att detta till stor del har uppfyllts. När sedan Sverige som nation erkände Kosovo som stat, hade Berndt Grundevik förväntat sig mer protester bland kosovoserberna. Dessa uteblev, och idag är situationen lugn, med få utbrott av våldsamheter mellan de etniska grupperna.
Mitt i händelsernas centrum står KS17, ett väldigt speciellt förband. Kontingentchefen Lars Gerhardsson ser Berndt Grundeviks beröm som ett kvitto på att Försvarsmakten satsat rätt i det nya armékonceptet.

– Det känns skönt att kunna säga till alla belackare som stod längs vägen och menade att våra soldater var för unga, att de inte är det för den här uppgiften och under de här förutsättningarna. Förbandet har fungerat alldeles utmärkt från första stund, säger Lars Gerhardsson.