Missförstånd bakom dödsolycka

Den dödsskjutning som inträffade den 20 maj på Utö skjutfält var resultatet av en kombination av att en förflyttningsorder missförstods och att riskområdet inte beaktades vid skjutning.

Det var på däck på en stridsbåt 90 som värnpliktige Martin Johansson blev träffad av vådaskottet. Foto: John Lidman/Combat Camera
Den värnpliktige soldaten Martin Johansson som vådasköts. Foto: Privat

Under stridsskjutning utanför Utö besköts en stridsbåt, varvid en värnpliktig blev träffad. Den värnpliktige avled omedelbart av de skador han fick.
– Varje olycka med dödligt utfall är ett misslyckande för Försvarsmakten. Det vi vill se är vad som har hänt, varför det har hänt och hur ska vi göra för att undvika att det händer i framtiden, säger Anders Emanuelson, chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Klas Eksell, utredare i Försvarsmaktens undersökningskommission, förklarade under en presskonferens att hans uppgift på intet sätt var att utreda skuldfrågan.
– Den undersökning vi har gjort nu är en faktisk undersökning. Vi har så långt det är möjligt klarlagt händelseförloppet.

Den direkta orsaken till olyckan är en kombination av att stridsbåten befann sig på fel plats och inom planlagt riskområde och att finkalibrig eld avfyrades i fel skjutriktning, vilket gjorde att stridsbåten befann sig i skottfältet.
– Missförståndet ligger i att en förflyttningsorder tolkades olika av båtchefen och truppförande plutonchef, samt att plutonsövningsledaren inte kontrollerade skjutgränsen.

Olyckan kommer att utredas vidare och den slutgiltiga utredningen väntas vara klar i oktober.