Med skarpa ögon

Korvetterna manövrerar kraftigt för att få sina vapen att bära mot de anfallande flygplanen i Övning Internationell Beredskap. Det gungar och lutar ombord och utkikarna på signalbryggan kämpar för att hela tiden veta var flygplanen befinner sig. Trots eldlednings- och spaningsradar är synen ett utmärkt komplement.

"Skicka målangivning" Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Korvetterna Stockholm och Malmö.
Korvetterna Stockholm och Malmö. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Korvetterna Stockholm och Malmö. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

De fyra korvetterna, Stockholm, Malmö, Gävle och Sundsvall med skyddsobjektet Visborg i mitten, befinner sig ute till havs. Kapten Robert Granath, som är luftförsvarsofficer på Stockholm, är den som styr de övriga fartygen för att få luftförsvaret så effektivt som möjligt.

– Det svåra är att hinna med att manövrera fartygen rätt, framför allt när det finns flera anfallande plan som nu. I stridsledningscentralen arbetar man under Roberts ledning för att bemästra situationen. Ett tiotal personer har sin arbetsplats här. Trots stress och sjögång arbetar man lugnt och metodiskt, ett måste för att hinna med i dagens moderna sjöstrid.

JAS 39-planen kommer från F17 i Kallinge och tänjer verkligen på korvetternas förmågor. På signalbryggan finns utkikar som spanar över hela horisonten. Om ett flygplan upptäcks används de så kallade pekpinnarna. När de riktas mot planen får stridsledningscentralen information om var flygplanet befinner sig. Trots avancerade radaranläggningar är det ibland svårt att följa med de snabba planen, som flyger lågt över vattnet.

Efter några timmars övning återvänder planen till hemmabasen och korvetten Stockholm sätter kurs mot basen. På vägen in övas högfartsnavigering. Väl där ska man lasta torpeder för de ubåtsjaktövningar som väntar och kanske får besättningen någon timmas lugn och ro innan man går till sjöss igen.