Marinminister besökte Sverige

Marinminister Donald C Winter från USA var i början av veckan i Sverige för att vidareutveckla bilateralt samarbete och studera förmågan i Visbysystemet samt Kockums varvskapacitet.

USA:s marinminister Dr. Donald C Winter, statssekreterare Håkan Jevrell och konteramiral Anders Grenstad Foto: Nicklas Gustafsson/ Combat Camera

Den amerikanska budgeten för marinen är 780 miljarder kronor, men investeringarna har hitintills i huvudsak varit fokuserade på de stora havsgående fartygen. Inriktningen nu är att kunna inneha förmåga i hela spektrumet från flodområden via kustnära uppträdande till öppet hav och därför analyserar nu bland annat USA förmågan att bygga mindre fartyg, där korvetten Visby utgör ett intressant exempel, hos varv runt om i världen.

– Vi befinner oss i en process där vi utvecklar och utvidgar våra kustnära och flodgående enheter för utnyttjande i de så kallade "green-, och brown water" områdena. En av de båttyper som redan anskaffats är en i USA licensbyggd stridsbåt 90H.

Sverige ses som en värdefull marin partner och den amerikanska marinministern förklarade att det finns många beröringspunkter mellan ländernas marina enheter.
– Utbytet och övningsverksamheten med Sverige kommer att fortsätta, men på vilken nivå och under vilka förutsättningar kommer att formas framöver.

Tre militära vattenzoner
Blue-water: Enheter som opererar på hav och oceaner exempelvis bestående av hangarfartyg.
Green-water: Enheter som täcker området från kusten och 370 km ut.
Brown-water: Mindre patrull och flodgående båtar som ska klara av marina operationer i floder/deltan eller i anslutning till kust.