Marin övning för internationell beredskap

De marina förbanden tillsammans med andra delar ur Försvarsmakten håller som bäst på att förbereda sig för ÖIB, Övning internationell beredskap. Systemtekniker Adam Wiman från korvetten Malmö fräschade upp sina kunskaper i rökdykning.

HMS Stockholm och HMS Malmö. Foto: Försvarsmakten
Adam Wiman, systemtekniker på HMS Malmö.
Adam Wiman, systemtekniker på HMS Malmö. Foto: Jimmie Adamsson/3.sjöstridsflj
Adam Wiman, systemtekniker på HMS Malmö. Foto: Jimmie Adamsson/3.sjöstridsflj

I gassande solsken, som för en gång skull inte är välkommet, står ett gäng svettiga sjömän på brandskyddsanläggningen i Karlskrona örlogshamn. Rökdykning i heta containrar är jobbigt och mycket förlorad vätska måste ersättas. Rökdykarledaren Jörgen von Platen samtalar via radio med de två rökdykare som är nere i röken och värmen för att leta efter skadade och släcka elden. Inne i containern finns en fartygsliknande inredning uppbyggd vilket gör övningen verklighetstrogen. "Branden är släckt", meddelas i radion.

Som planerat

Efter några minuter kommer de två rökdykarna upp och kan äntligen ta av sig andningsmasker och flammskyddshuvor. Vid genomgången efteråt konstateras att allt gick som planerat. Några smärre detaljer behöver ändras och rökdykarna får goda råd. En brand ombord på ett fartyg är något mycket allvarligt och kunnandet hos besättningen kan göra skillnaden mellan liv och död.

Adam Wiman från Ängelholm pustar ut efter övningen. I vanliga fall pluggar han till civilingenjör i Lund men nu har han studieuppehåll. Han ingår tillsammans med övriga besättningsmedlemmar i den internationella korvettstyrkan som denna vecka övar för att finnas klara om beslut om insats kommer. Även stödfartyget HMS Trossö övar denna vecka med beredskapssjömän.

– Jag hoppas att vi kommer iväg säger Adam. Vi är här för att vi vill göra en insats.
Ett tänkbart uppdrag för fartygen är operation Alcyon – en operation längs Afrikas östkust där örlogsfartyg skyddar förnödenhetslastade handelsfartyg mellan Kenya och Somalia. Bland annat detta ska Övning Internationell Beredskap, ÖIB, förbereda besättningarna på.

Stor marin övning

Övningen är årets största för de marina förbanden. Förutom korvetterna Stockholm och Malmö deltar stödfartyget HMS Trossö och HMS Fårösund ur Tredje sjöstridsflottiljen.

Från Fjärde sjöstridsflottiljen i Stockholm kommer korvetterna Gävle och Sundsvall, minröjningsfartygen Landsort och Arholma och stödfartyget HMS Visborg. Ubåtsflottiljen deltar med en ubåt. Från flygvapnet kommer både JAS 39 och helikoptrar. Marint hemvärn och bordningsstyrkan ur Amf 1 är andra viktiga komponenter.

För logistikstöd svarar marinbasens insatsförband FNSU. ÖIB äger rum den 8 och 14 augusti i mellersta Östersjön med fokus kring kustområdet mellan Västervik och Norrköping.