Lugnet åter hos observatörer

Läget inom den av UNOMIG–övervakade säkerhetszonen mellan Abchazien och Georgien är just nu lugnt på båda sidor gränsen. I Zugdidi på den georgiska sidan har livet sakta börjat återvända efter att staden varit i stort sett folktom under den ryska framryckningen.

Artikelförfattaren Ragnar Nordanstig är observatör för UNOMIG i Georgien.
Artikelförfattaren Ragnar Nordanstig är observatör för UNOMIG i Georgien.
Artikelförfattaren Ragnar Nordanstig är observatör för UNOMIG i Georgien. Foto: Försvarsmakten

Såväl det georgiska inrikesdepartementet som polisen övergav staden inför den tidsfrist för nedläggning av vapen, som deklarerades den 11 augusti av de ryska fredstrupperna. Nu återvänder polisen och får återinträder i tjänst för att upprätthålla ordning och säkerhet, dock med begränsningen att de endast får bära pistol. Även butikerna i Zugdidi har så sakteliga börjat öppna.

I Gali på den abchaziska sidan, där FN-observatörerna befinner sig, har den strida strömmen av ryska förband i riktning mot den georgiska gränsen i stort sett upphört.

Alla UNOMIG–patruller är inställda och den stora frågan för oss som tjänstgör i missionen är hur framtiden kommer att se ut? Grunden för FN-mandatet har ju naturligtvis fallit samman helt och hållet i och med den ryska framryckningen.

Någon vapenstilleståndslinje existerar inte längre och samtliga soldater och vapen inom området ses som överträdelser. Vi har inte fått några indikationer om huruvida vi ska lämna området eller om vi ska stanna under ett förändrat mandat.