Klart för strid i marin övning

"This is UN warship M71, you are steering a dangerous course. I request you steer away." Varningen till den okända båten som styr mot minröjningsfartyget hörs tydligt på radio men ignoreras.

HMS Landsort. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Spända ansikten på bryggan.
Spända ansikten på bryggan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Fler varningar ges förgäves och minröjningsfartyget Landsort tvingas öppna eld. Kulsprutor och kanon bekämpar det snabbt uppkomna hotet. Scenen utspelar sig i skärgårdsområdet utanför Valdemarsvik under den nu pågående övningen ÖIB, Övning Internationell Beredskap.

Besättningen tränas av Steam-team

Ombord på HMS Landsort kämpar besättningen under fartygschefen Jonas Hård af Segerstad med både små snabba båtar och flygplan som ideligen trakasserar fartyget. Förutom besättningen finns också ett så kallat STEAM-team ombord bestående av ett tiotal personer. STEAM står för Sea Training and Analysis Methods och är en metod för att utveckla strids- och skyddstjänsten på marinens fartyg. STEAM är en del i den nu pågående övningen för marinen, ÖIB, och huvuddelen av de fartyg som ingår får besök av STEAM-teamet.

Syftet är att under realistiska former ge besättningarna möjlighet att träna på vilka åtgärder som ska vidtas när fartyget utsätts för olika händelser. Det är alltså dessa som är skyldiga till att besättningen på Landsort ideligen angrips. Om och om igen tränas besättningen i att upptäcka, varna och slutligen bekämpa hastigt uppkomna hot.

Brand ombord

Efter flera attacker lyckas slutligen angriparna få in träffar på Landsort. Två besättningsmedlemmar blir skadade, en brand uppkommer och delar av elförsörjningen ombord slås ut. I den inre striden kämpar besättningen för att lösa problemen och sekonden Christian Martin ger order till rökdykarna att bekämpa branden. Rökdykarna kämpar mot mörkret, röken och värmen och lyckas till slut bekämpa branden. Samtidigt har sjukvårdarna tagit hand om skadade. Samtidigt som allt detta sker inne i fartyget fortsätter anfallen från flygplanet och skottsalvorna avlöser varandra.

Att ständigt bli bättre

"Övningen avbryts, återställ överallt", ekar i högtalaren ombord.
Steam-teamet är nöjda och prövningarna för besättningen är slut för denna gången.
– Det är oerhört nyttigt att bli utsatt för dessa övningar. Vi lär oss något nytt varje gång och försöker hela tiden bli bättre, säger fartygschef Jonas Hård af Segerstad.

Rolf Hultman, chefen för Steam-teamet samlar besättningen och ger både beröm och påpekar detaljer som kan förbättras. Steam-teamet lämnar fartyget för att senare i övningen återkomma. Ombord planeras redan för hur detaljerna som påpekades ska slipas till. Hos Steam-teamet talar man om vilka detaljer man ska testa nästa gång.