Kampanj ska rekrytera aspiranter

Nu lanseras en ny väg in till Försvarsmakten och specialistofficerutbildningen: aspirantutbildningen. Kampanjen, som nu visas bland annat på Internet, bio, i tv och tidningar, ska skapa intresse för den nya vägen in bland nya målgrupper och stärka uppfattningen om Försvarsmakten som en kvalificerad arbetsgivare hos en bred allmänhet.

Scen ur Försvarsmaktens rekryteringsfilm. Foto: DDB Stockholm
Konceptet bygger på den tidigare officersrekryteringskampanjen och dess budskap om att kraven på svenska soldater inte bara gäller fysik och stridskunskaper utan även intelligens, kreativitet och mental uthållighet, även i utsatta lägen.
 
– Den kreativa utformningen av kampanjen bygger på de egenskaper vi söker, det vill säga förmågan att hantera kända och okända svårigheter under extrema förhållanden. Vi behöver flexibla och praktiska individer som kan kombinera både noggrannhet och pragmatisk hållning, människor som inte ger upp fastän det kanske ser omöjligt ut, säger Staffan Slörner som är Försvarsmaktens marknadschef.

I förra kampanjen var det teoretiska problem, nu är det praktiska. Kampanjen visar de utmaningar som kan förekomma inom Försvarsmakten, både för primär- och sekundärmålgrupperna, och ger målgruppen möjlighet att testa sin egen kapacitet att lösa det som kan verka omöjligt vid en första anblick.