Gripen håller måttet

Flygövningen Red Flag som genomförs från Nellis Air Force Base i Nevada, USA, anses vara den mest komplexa flygövning som finns i världen.– Det viktigaste resultatet är att vi har visat att vi håller måttet i detta sammanhang och i den tuffaste övningen som finns, säger kontingentschefen Lars Helmrich.

Övningen Red Flag, Nevada i USA, har gett Sverige viktiga erfarenheter och bekräftar att Sverige är redo för en internationell insats med JAS 39 Gripen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Lars  Helmrich, kontingentschef för det svenska deltagandet i Red Flag.
Lars Helmrich, kontingentschef för det svenska deltagandet i Red Flag. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Lars Helmrich, kontingentschef för det svenska deltagandet i Red Flag. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

Fredagen den 8 augusti landade de sista planen med personal och materiel på F 21 i Luleå, efter att under två veckor ha deltagit i världens mest komplexa flygövning – Red Flag. Övningen genomfördes i USA mellan den 21 juli och 1 augusti, men överresan startade redan den 10 juli, då den svenska kontingenten påbörjade ombaseringen till USA. Sammanlagt deltog sju JAS 39 Gripen och 93 personer i övningen.

Bra kunskaper

2006 deltog Sverige i en liknande övning, Coop Thunder Red Flag Alaska, vilket var ett steg på vägen mot Red Flag. Övningen genomförs fyra gånger per år, och tillsammans med Sverige övade denna gång Brasilien, Turkiet, USA och andra delar av Nato. Nu är den svenska kontingenten hemma igen och många bra kunskaper och erfarenheter har dragits av deltagandet.

– Alla flyguppdragen har genomförts på en mycket hög hotnivå där luftvärn och fientliga flygförband har samverkat. Dessutom har vi haft möjligheten att öva tillsammans med flera olika länder och flygplanstyper som vi aldrig kommit i kontakt med tidigare. Bland annat deltog det amerikanska bombplanet B 52 Stratofortress, stridslednings- och luftbevakningsplanet Awacs, samt stridsplanet EA-6B Prowler, berättar kontingentchef överstelöjtnant Lars Helmrich.

Under de två flygövningsveckorna genomfördes bland annat understöd till markförband CAS och Air Interdict, bekämpning av förplanerade markmål. Under andra veckan deltog två av de svenska piloterna i en överlevnadsövning där de fick träna överlevnad efter ett haveri i ökenklimat under fientliga förhållanden. Sammanlagt flög det svenska förbandet 65 flygpass och fällde sex bomber, varav två av dem var skarpa. Automatkanonerna avfyrade cirka 900 skott, och för att lura värmemålsökande robotar fälldes 1 000 facklor.

Redo för en internationell insats

– Det viktigaste resultatet är att vi har visat att vi håller måttet i detta sammanhang och i den tuffaste övningen som finns. Vi har även fått bekräfta att vi har ett mycket bra flygplan, både när det gäller överlevnadsförmåga och verkan under höga hotnivåer. Vi vet nu att vi genomgående har en mycket kompetent personal, i alla funktioner. Med det har vi bekräftat att flygvapnet är redo för en internationell insats med JAS 39 Gripen, säger Lars Helmrich.

Nästa steg är enligt Helmrich en utveckling av Gripen-förbanden. Han ser en bättre uthållighet genom till exempel lufttankning, mörkerförmåga och ökad förmåga till samverkan genom användning av Natos ledningssystem.
– Vi har dragit värdefulla erfarenheter, många är positiva och några visar på områden där det finns utrymme för förbättringar. Den största utmaningen under övningen har utan tvekan varit Nevadaöknens värme, vilket var en ny erfarenhet för oss, avslutar Helmrich. 

Flygvapnet har under flera år verkat för att kunna delta i Red Flag. Ett steg på vägen var bland annat att under 2006 delta i Coop Thunder Red Flag Alaska.  Att Försvarsmakten önskade lämna återbud till övningen i år berodde på det svåra ekonomiska läget som försvarsmakten just nu befinner sig i.