Gladan lär elever grunderna till sjöss

HMS Gladan har under ett antal veckor seglat för att utbilda 28 elever från Sjövärnskåren och gymnasiet. Fartyget konstruerades en gång för att vara så svårseglat som möjligt. Detta har man delvis lyckats med, för det tar ett tag innan alla rutiner är inlärda och manövrarna sitter.

28 elever från Sjövärnskåren och gymnasiet utbildar sig just nu i sjömanskap ombord på HMS Gladan. Foto: HMS Gladan
HMS Gladan.
HMS Gladan. Foto: Marie Rosenquist/Försvarets bildbyrå
HMS Gladan. Foto: Marie Rosenquist/Försvarets bildbyrå

Efter det att eleverna anmält sig för fartygschefen och fått sitt skeppsnummer av sekonden börjar livet ombord. Efter cirka två dygns utbildning till kaj och ankars gick fartyget ut till sjöss och övade färdigheten i att segla.
– Eleverna mönstrade ombord i Göteborg, vilket innebär att de klättrade upp över salningen i riggen. Den är cirka 18 meter hög och det gick bra för alla, säger Lars Saager som är sekond på fartyget.

HMS Gladan är en 61-årig skonertdam med cirka 550 kvadratmeter segel. Fartyget är 40 meter långt och väger cirka 220 ton. Totalt finns omkring 7 200 meter tamp ombord som eleverna ska kunna hantera. HMS Gladan seglar som snabbast cirka 12-15 knop.

Får lära sig grunderna

Ombord finns fartygschefen med sex officerare, fyra värnpliktiga kockar, en värnpliktig timmerman och en värnpliktig eldare i maskin. Dessa utgör nyckelbesättningen ombord, som har till uppgift att utbilda, leda och segla HMS Gladan.

Gladan kan ha 28 elever som utbildas i praktisk och teoretisk sjömanskap.
– Under skiftande väderförhållanden får eleverna lära sig grunderna som behövs för att möta och förstå de situationer som man kan ställas inför till sjöss. Man lär sig att hugga i när det behövs och förstår ganska snabbt vad ett lag kan uträtta.
Eleverna måste lära sig att anpassa sig till livet ombord i de trånga utrymmen som finns och med de rutiner som råder på ett örlogsfartyg. Ytterst har utbildningen till uppgift att få eleverna intresserade av yrken inom sjöfarten, och då främst marinens officersutbildning.

Första veckan, som genomfördes på Västkusten, bjöd på underbart väder.
– Detta var bra ur utbildningssynpunkt, och vi hann med mycket. Lysekil besöktes, Marstrand seglades igenom och den intensiva segelbåtstrafiken fick upplevas. Alla var nöjda och solbrända. Därefter tog sig besättningen genom Öresund och ut i Östersjön. Där möttes fartyget av blåst och kryssade sig fram mot Bornholm.
– Det var nyttigt för eleverna att få lite sjörulla och känna på sjön, säger Lars Saager.

Kompisar för livet

Under den tredje veckan fortsätter seglingen i Västerviks skärgård, för att under slutet av veckan sätta kurs mot Visby. Där kommer fartyget att delta i Medeltidsveckan.
– Vi har fått bästa förtöjningsplatsen och blir därmed snyggaste dragplåstret i hamnen.
Efter Visbyhelgen seglar fartyget Gotland runt, för att i slutet av fjärde veckan förtöja i Karlskrona. Där kommer eleverna att mönstra av och få sina intyg.
– En del har säkert fått kompisar för resten av livet och kommer säkert att ses igen. Eleverna trivs ombord och har det bra så här långt. Ibland trötta, ibland sjösjuka, ibland hemlängtan, ibland kanonkul – ja, så är livet ombord på HMS Gladan, Skonertdivisionen, säger Lars Saager.

Systerfartyget HMS Falken är just nu i Norge med kadettelever och deltar i ett nordiskt kadettmöte.