Friskskrivningarna på campen ökar

Tack vare en massiv insats för att minska spridningen av magsjuka har nu antalet sjuka soldater vid KS17 reducerats kraftigt. Så snart smittorisken bedöms som minimal öppnar Camp Victoria återigen för besökare.

Alla på KS17, samt de utländska KFOR-soldater som bor på Camp Victoria, har arbetat flitigt för att bekämpa magsjukan som drabbade campen förra torsdagen. Gemensamma utrymmen såsom gym och möteslokaler har stängts för djuprengöring och handsprit har nyttjats flitigt. För att kolleger på andra KFOR-camper inte skulle riskera att smittas stängdes Camp Victoria.

Ett tecken på att utvecklingen går åt rätt håll är att endast ett fåtal personer har insjuknat sedan restriktionerna infördes. Att ett antal soldater fortfarande betraktas som sjuka beror på att karenstiden på 24 timmar efter det att man känner sig frisk har följts noggrant. Flera friskskrivningar är alltså att vänta inom kort.