Från Gotska sjön till Indiska oceanen

Kulsprutesmatter och kraftiga sicksackgirar – det är speciellt att se, men framför allt känna, hur ett 50–metersfartyg  hanterar flyghot och robotbeskjutning. HMS Malmö redde ut situationen i  övningen Internationell beredskap som är i full gång på Gotska sjön.

Stödfartyget Trossö och Korvetten Göteborg under Övning internationell beredskap Foto: Nicklas Gustavsson/Combat camera
Anders Olovsson, chef 3.Ytstridsflottilj
Anders Olovsson, chef 3.Ytstridsflottilj Foto: Nicklas Gustavsson/Försvarsmakten
Anders Olovsson, chef 3.Ytstridsflottilj Foto: Nicklas Gustavsson/Försvarsmakten

Flygskydd är en del av övningen Internationell beredskap och syftar till att drilla besättningen i att lösa sin egen och eskorterade fartygs säkerhet. Trots en stram budget och beslut som dragit ut på tiden har övningen kunnat genomföras.

– Det är ett kreativt pussel med mycket små resurser, men vi har visat att vi kan få till en kvalitativ övning inom den smala ekonomiska ram marinen har. Framförallt har vi visat att vi vill och kan åka på internationell insats, säger Anders Olovsson, flottiljchef tredje ytstridflottiljen.

Den internationella korvettstyrkan bestående av 31 korvettdivisionen övar för dagen eskort av handelsfartyg, en huvuduppgift om Sverige beslutar att skicka fartyg att delta i den internationella operationen ALCYON. En operation som pågår i Indiska oceanen längsmed Afrikas östkust.

– Betydelsen av fria handelsvägar ska inte underskattas, sjövägarna är de transportleder som används för att frakta livsmedel till krisdrabbade människor och är grunden för kvalificerade insatser.

Övningens fokus ligger på besättningsträning och därför finns Sjöstridsskolans STEAM-team på plats. STEAM står för Sea Training and Analysis Methods och är en metod för att utveckla strids- och skyddstjänsten på marinens fartyg.

Övningen i kombination med STEAM-analysen gör att korvettstyrkan får den kompetensnivå som krävs för att kunna verka internationellt. På frågan om vad övningen givit svarar fartygschefen Björn Bergstrand.
– Att min besättning sammansvetsas, kompetensen höjs och att vi ökar förtroendet för varandra samt kunskapen om att vi kan hantera alla typer av situationer

De marina förbandsenheterna har anmälts med en insatsberedskap på 30 dagar samt en missionstid om maximalt 6 månader. Det betyder att 30 dagar efter beslut ska förbandet kunna avsegla/avtransporteras från svenskt territorium och därefter tjänstgöra i missionsområdet under maximalt 6 månader. Beredskapen börjar den 1 september och gäller fram till den 31 december. Därefter sänks beredskapen.