Försvarsmakten stödjer Räddningsverket

Två officerare från Göta ingenjörregemente ska stödja Räddningsverket med brokompetens. Kapten Bengt Fridh och major John Peterson kommer att utföra uppdraget som är planerat att genomföras inom FN-insatsen i Sudan under september och beräknas ta en vecka.

Båda officerarna ingår i den bropool som Räddningsverket har organiserad sedan några år tillbaka och har tidigare varit engagerade i olika insatser. John Petersson har varit i Benin i västra Afrika och byggt bro åt FN. Bengt Fridh har tidigare varit i Afghanistan och på Sri Lanka och byggt broar för SIDA.

Räddningsverket har fått en förfrågan från FN-organisationen UNHCR, FN:s flyktingkommissariat i Juba i Sudan, att göra en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas vid en gränsflod mellan Etiopien och Sudan.

Det är en viktig förbindelse och behoven är stora i denna flyktingkorridor eftersom trycket från hemvändande flyktingar till södra Sudan ökar. FN har som mål att förbindelsen ska öppnas till nästa stora flyktingström som börjar i februari. Angelägenheten från FN:s sida är stor eftersom bedömningen ska ske nu under regnperioden då förhållanden är som sämst.

För att lösa uppgiften vid denna årstid så måste transport ske med helikopter de sista två hundra kilometrarna.