Förändring av mil.se

Den 1 september samlas alla förband, skolor, centrum och enheter inom Försvarsmakten under en och samma webbplats på mil.se. Den närmaste tiden kan webbplatsen därför påverkas av vissa driftstörningar.

De gamla webbplatserna för alla organisationsenheterna inom Försvarsmakten stängs den 1 september. Alla förband, skolor, centrum och enheter kommer därefter att finnas på Försvarsmaktens samlade webbplats www.mil.se. Sidorna kommer som tidigare att innehålla lokala nyheter, kontaktuppgifter och information om respektive förband med mera. Strukturen blir mera modern och konsekvent, liksom utseendet.

www2 blir www

Samtidigt som hela Försvarsmakten samlas på en och samma webbplats återgår Försvarsmakten till adressen www.mil.se. Den temporära adressen på www2 försvinner. Det innebär att du som sparat sidor som bokmärken i din webbläsare måste uppdatera dem. Samma sak gäller våra RSS-flöden.

Driftstörningar

Före och i samband med övergången kan mil.se drabbas av vissa driftstörningar. Vi ber om överseende med att vissa delar av webbplatsen inte alltid fungerar optimalt.

Vår strävan är att innehållet på Försvarsmaktens webbplats ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbsidorna är därför utformade för att följa internationella standarder och riktlinjerna i vägledningen 24-timmarswebben.