Flygskolan utbildar i Norge

För andra året i rad deltar Flygskolan i ett svensk-norskt utbildningssamarbete av Forward Air Controllers (FAC) i Bodö, Norge.

En FAC är en officer som leder in luftburet understöd, så kallat Close Air Support, CAS. FAC talar direkt med piloten och leder flygförbandet in mot målet samtidigt som de samordnar luftrummet med annat flyg och artilleri.

För andra året genomförs nu en gemensam svensk-norsk utbildning under fem veckor. Utbildningen är mycket omfattande med många sena kvällar med lektioner och förberedelser. Kursen har tolv elever, nio från norska specialförband och tre svenskar, samt ett antal instruktörer från Norge, Sverige och Nederländerna. Sista veckan flyttas utbildningen till Bardufoss och då kommer skarp ammunition att användas i de övade anfallen.

Flygskolan deltar med sex flyglärare, två tekniker och fyra SK60 under kursens fyra första veckor. Flyglärarna kommer från 2:a division som håller i den grundläggande taktiska utbildningen hemma på Malmen i Linköping. CAS ingår i flygelevernas utbildning och de svenska flyglärarna har kompetensen för detta. Deltagandet i Norge gör att flyglärarna hela tiden håller sig à jour med det senaste inom CAS. Efter en fyraveckorsperiod har de god grund för att utbilda flygelever.

Arbetstiden är lång även för flyglärarna med stundtals mycket hög arbetsbelastning. Dagarna består av två flygpass med två flygplan, med tillhörande planering, genomförande och utvärdering. Varje flygpass är drygt två timmar långt. Efter middagen följer en gemensam avgenomgång med FAC-eleverna samt planering för kommande dags flygning.

Divisionschefen, major Per Brodd, leder den svenska verksamheten på plats i Bodö.
– Vårt deltagande här är en utmärkt möjlighet att upprätthålla och utöka Flygskolans kompetens, inte bara i CAS utan även få mer rutin på internationella övningar och utlandsbaseringar, något som blir vanligare och vanligare ute på insatsdivisionerna.

På fredag vecka 36 avslutas det svenska deltagandet och flygskolans instruktörer återvänder till Malmen redo för att dela med sig av den erhållna kompetensen till eleverna på skolan.