Felaktiga transporter utreds

I en kontroll av en materieltransport från Afghanistan som Försvarsmakten genomförde den 25 juni upptäcktes att flera av försändelserna innehöll vad som kan vara privata tillhörigheter.

De bestämmelser som finns är tydliga: privata effekter ska skickas med det fältpostsystem som finns i samarbete mellan Försvarsmakten och Posten AB. Den materiel som kom från den hemroterade styrkan från Afghanistan är nu kvarhållen, och ärendet utreds av Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding Berg.

Den primära frågan för utredaren är att ta reda på varför privata saker som exempelvis sjalar, mattor och klockor, i strid mot gällande bestämmelser skickades tillsammans med en transport avsedd för tjänstemateriel.
– Vi har begärt in en förklaring från de 30–40 personer som ärendet gäller. Först därefter kan vi utröna om och var fel begicks, berättar han.

Tullverket har orienterats om vad som inträffat. Stefan Ryding Berg säger att de privata sakerna påträffades vid en stickprovskontroll av den hemskickade materielen från utlandsstyrkan FS 14.
– Bestämmelserna är tydliga, privat- och tjänstemateriel ska separeras, och dessa transporterhar vad vi vet inte missbrukats tidigare.

Torbjörn Larsson, tidigare kontingentschef för FS 14, berättar att den materiel som skulle skickas lämnades in i öppna lådor.
– Jag har utöver min personliga utrustning även fått gåvor från olika guvernörer som jag packade som tjänstemateriel. Det gäller tre mattor som ska pryda bland annat mässhallen på regementet. Jag kan i dagsläget bara uttala mig om vad jag har ansvar för, men min bedömning är att det i mångt och mycket är just gåvor som packats med tjänstematerielen.