Färjbyggare säkrar övergång

Denna vecka pågår funktionsövningarna för fullt på pansarbataljonen i Boden. Vid ingenjörkompaniet är det fältarbeten för rörlighet som står i fokus.- Det här är riktigt roligt, jag trivs när jag får jobba med kroppen och göra något konstruktivt, säger Kalle Jacobson, monteringschef för onsdagens bygge av Däcksbrofärja över Luleå älv.

Full aktivitet råder sedan färjkroppen byggts, bland annat ska färjlinan dras ut och säkerhetsanordningar monteras. Foto: Mats Engfors / Försvarsmakten

Strax efter elva på onsdagsförmiddagen satte Kalle och hans kamrater på däcksbroplutonen igång med färjbygget men redan från tidig morgon har det varit full aktivitet i området vid Staraholmen. Ingenjörplutonen var först tvungna att säkra övergångsområdet innan man kunde inleda bygget.

Efter att bogserbåtarna var sjösatta kunde broterrängbilarna börja släppa i pontonerna och bygget kunde starta.
– Nu har vi byggt själva färjkroppen, det tog väl ungefär 50 minuter, men då har vi bara gjort knappt halva jobbet. Det återstår det en hel del moment innan vi kan trafikera, berättar Kalle Jacobsson.

Säkerhetsåtgärder

Efter att själva färjkroppen byggts sätter de igång med att färdigställa färjbygget, det är då bland annat färjlinan som ska dras ut och spännas fast, räckverk och belysning skall monteras och en av båtarna ska utrustas som säkerhetsbåt.
På varje sida om övergångsområdet finns varningsskyltar uppsatta så att allmän båttrafik ska veta att det finns linor spända tvärs över älven. Efter ytterligare ungefär en timme är det dags att provtrafikera färjan, soldaterna kör ombord två hjullastare och en lastbil och färjan korsar Luleå älv med fordonen och lastar av på älvens norra sida alldeles intill regementsområdet.
– Det här är fjärde veckan vi jobbar med däcksbrosystemet och jag tycker soldaterna är mycket duktiga, det är över förväntan, säger plutonchefen, löjtnant Mikael Stenqvist.

Lätt att samöva

Mikael berättar också om fördelarna hur enkelt man kan genomföra samordnade övningsmoment på bataljonen.
– Senare idag ska vi trafikera över pansarskyttekompaniet, de kan då snabbt och enkelt få utbildning i övergång av vattendrag samtidigt som vi får nyttig övning i överskeppning av trupp, fortsätter Mikael.

Det som avgör om man ska bygga bro eller färja med systemet beror på vilka förutsättningar som råder på platsen, hur lång är avbrottet, hur strömmar det, hur mycket materiel och personal har man till förfogande. Flytande bro kan byggas vid avbrott upp till 200 meter. Linfärja kan utnyttjas vid avbrott upp till 400 meter. Vid avbrott över 400 meter används frigående färjor.