Fallskärmsjägarnas dag 2008

Vinröda baskrar, uniformer, spänstiga soldater, stolthet, föräldrar, syskon, vilja i blicken, flygplan, mod och omtanke präglade Fallskärmsjägarskolans dag 2008. Cirka sexhundra anhöriga och gamla jägare hörsammade inbjudan och kom till fallskärmsjägarnas hem – Karlsborg.

Stolt far, stolt son. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Örnparad i lägret. Skolchefen fäster örnen på bröstet.
Örnparad i lägret. Skolchefen fäster örnen på bröstet. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Örnparad i lägret. Skolchefen fäster örnen på bröstet. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Varje år i augusti är det dags för alla fallskärmsjägare att besöka den plats där de en gång ryckte in och utbildades till fallskärmsjägare. Fallskärmsjägarskolans dag är en dag där gamla och nya fallskärmsjägare samlas för att få information, se på uppvisningar och umgås med de kamrater de kämpat tillsammans med under så många, långa, hårda övningar. Man ser tillbaka på alla glädjeämnen och minnen från den tid då de själva stod där i gröna kläder, redo att ta itu med de uppgifter som de ställts inför.

Årets fallskärmsjägare visade under dagen upp ett antal förmågor de lärt sig i tornet, hallen och i flygplanet. Alla anhöriga var naturligtvis stolta se på sina söner "in action".

Dagen började med en information till de anhöriga av chefen för Fallskärmsjägarkompaniet, kn Jonas Plato. Han redogjorde där för utbildningen fram till dags dato och vad som väntade fram till utryckningen i november.

Efter detta så visade soldaterna upp uthopp- och landningsteknik i de utbildningsanordningar som finns kring fästningen innan det var dags att ta på sig fallskärmen för ett uppvisningshopp inför deras anhörigas ögon.

I veckan som gått genomförde alla årets värnpliktiga, tillsammans med en kurs för befäl vid skolan, den omtalade "örnmarschen", en test där det gäller att visa upp att man har de förmågor fallskärmsjägarna står för - vilja, mod och uthållighet!

I kretsen av 56 årskullar veteraner i det gamla fallskärmsjägarlägret vid vätterstranden fick alla värnpliktiga och befälskursen utmärkelsen "Örnen" att fästa på bröstet som tecken på att de nu med stolthet kunde titulera sig "Fallskärmsjägare".

Kvällen avslutades med samkväm i lägret.