En tävling för hjärta och hjärna

Bror Muncks Memorial är en tävling med fokus på både hjärna och hjärta. De officerare som deltar ska klara av att hantera vapen och sin egen kropp i pressade situationer. Många moment är fysiskt tunga men det gäller det att ha hjärnan påkopplad hela tiden för att hantera och möta överraskningsmoment.

Både buk och armar fick jobba hårt under styrkeprovet. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

– I dagens försvarsmakt utgör förmågan till väpnad strid grunden till att kunna lösa uppgifter, såväl inom internationella insatser som nationella insatser. Soldaten är markstridens kärna och skall stå i centrum vid all verksamhet. Alla ska kunna ha förmåga att strida till fots. Behovet och betydelsen av soldatduglighet och fysiskt stridsvärde har i och med krävande insatser på bland annat Balkan, i Afrika och i Afghanistan åter fått ökad betydelse, säger Magnus Julihn, som lett arbetet med tävlingen.

Efter en hel del svett och många krävande moment blev i går Jakob Wide, K 3 utnämnd till segrare i Bror Muncks Memorial 2008. Jacob Wide erhåller Bror Muncks Memorial hederspris. På andra plats kom Markus Andersson, K 3, och på tredje plats Lars Hjelm, Livgardet, som båda erhåller varsin silverplakett. Bror Muncks vandringspris tilldelades K 3.

Deltagare

I år deltog totalt 39 officerare varav 15 tjänstgör vid förbanden med kavalleriets traditioner. I dag finns kavalleriets kvarvarande enheter vid Livgardet (LG) i Stockholm, Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg och vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Förutom dessa deltog 34 officerare som går kaptensutbildningen vid Markstridsskolan.

Tävlingsmoment

Tävlingen är uppbyggd som en allsidig och krävande fälttävlan till fots i uniform med vapen och stridsutrustning. Allt från ridning och orientering till skjutmoment ingår i tävlingen. Årets tävling började med ett gemensamt skjutmoment på Skövde övningsfält. Därefter var det dags för orientering på en bana som var cirka 15 km. Efter en lunch i det fria var det dags för nästa moment som var indelat i tre delmoment, ridning, styrkeprov och en underrättelseövning. Avslutningsvis var det dags för en snabbmarsch på 8 km med stridsutrustning och vapen.

Vem var Bror Munck?

Bror Munck af Fulkila (1857–1935) blev överste 1908 och var då chef vid Kronprinsens husarregemente. Därefter blev han sekundchef vid Livgardet till häst. Han klättrade vidare i karriären och blev så småningom generalmajor och generallöjtnant. Han var även ledamot av Krigsvetenskapsakademin. Bror Munck var gift med friherrinnan Ebba de Geer af Leufsta.

Historik

Bror Munck testamenterade en summa pengar som kom att utgöra grund för två fonder. Bror Muncks kavallerifond tilldelas det svenska kavalleriets regementen. Av räntan utdelas inom respektive regemente varje år gratifikationer till officerare som på olika sätt visat framåtanda. Bror Muncks ridskolefond, som är den andra fonden, tilldelas ridskolan vid Strömsholm. Tävlingen Bror Muncks Memorial startade som en krävande hinderlöpning till häst vid arméns rid- och körskola i Strömsholm, men efter nedläggning av ridskolan genomförs tävlingen som en fälttävlan till fots. Från och med 2002 genomförs tävlingen årligen vid Markstridsskolan.