En logistisk prövning

Den svenska styrkan TD 01F börjar nu bli varm i kläderna med att lösa uppgifter i Eufors regi. Framför allt handlar det om att förbättra säkerheten för drygt 400 000 flyktingar och att förbättra arbetsmöjligheterna för de humanitära organisationerna i området.

Under rekognoseringen undersöktes framkomligheten i terrängen mellan Abéché och staden Mongo. Här tar en Patria sig över en cirka två meter djup så kallad wadi. Foto: TD 01F
Tillfällig översvämning på den svenska campen.
Tillfällig översvämning på den svenska campen. Foto: TD 01F
Tillfällig översvämning på den svenska campen. Foto: TD 01F

Inom kort väntar en betydligt större utmaning. Samtidigt som förbandet ska lösa operativa uppgifter ute på fältet står det inför en stor logistisk prövning med att planera och genomföra det stora återtåget hem till Sverige.

Vatten till låren

Efter helgens skyfall har arbetet på förbandet försvårats. Eftersom Camp Neptun ligger på en gammal sjöbädd samlas vattenmassorna i den nedre delen av campen. Där finns bland annat materialupplaget och fordonsuppställningsplatsen.
Större delen av materielen stod under en meter högt vatten, allt blev blött och sandigt. Återigen fick containrarna tömmas och städas ur samtidigt som materielen flyttades till den något högre belägna delen av campen.

– Det kom hur mycket vatten som helst, vi hade vatten ända upp till låren, säger Galle, en av soldaterna på underhållsplutonen.
– Även om det vädret oftast är tufft, så kan det faktiskt vara fint väder ibland.

Så gott som all materiel och utrustning som finns i Abéché ska transporteras vidare hem till Sverige. Det blir ett antal lastbilskonvojer med 5-15 lastbilar som kommer att ta sig den cirka 96 mil långa sträckan från Abéché till N'Djamena. 

Logistiska förberedelser

Alla i förbandet är engagerade i planeringsarbetet med återtransporten till Sverige.
Den materiel som redan nu kan skickas iväg ska rengöras, packas och märkas upp för att sedan läggas i olika containrar som ska vidare genom Afrika till hamnstaden Douala i Kamerun. 
– Allt kan ännu inte packas ihop eftersom vi också ska kunna lösa ställda operativa uppgifter. För att överhuvudtaget hinna med måste delar av materielen forslas bort redan nu, säger Arle Othberg, chef underhållspluton.
  
För att kunna frakta all materiel har civila speditörer hyrts in. En fördel med att nyttja civila förmågor är att dessa är väl bekanta med terrängen och väderförhållandena. Som extra bonus erbjuder de en speciell egenskap. Samtliga civila lastbilar är försedda med extratankar. De har bränsle som räcker till hela sträckan.

Rekognisering

Det finns två huvudvägar mellan Abéché och N'Djamena och inget av vägvalen är att föredra efter svenska mått sett. För att undvika åtminstone vissa problem skickades en rekognoseringspatrull med en lastbil och två pansarterrängbilar ut för att kontrollera framkomligheten på vägen mellan Abéché och Mongo. Det är den delen av sträckan som anses vara svårast att ta sig fram på eftersom det är många så kallade wadis, vattenövergångar, som måste passeras.

Under tre dagar provkördes sträckan och gav patrullen en riktig utmaning. Det bogserades och bärgades om vart annat, vattenmassorna ställde till det för patrullen. Utresan mot Mongo upplevdes annorlunda jämfört med tillbakaresan som erbjöd en hel del överraskningar i form av bortspolade vägar och försvunna broar.
– Det blir väldigt tufft och svårt att genomföra den här uppgiften, men det kommer att gå, säger Andreas Holmberg, TD 01F.

– Den här typen av förövning är otroligt värdefull för våra fordonsförare inför konvojerna. Nu lägger vi in repetitionsutbildning för att fräscha upp förlegade kunskaper och färdigheter innan första konvojen lämnar Abéché, säger Othberg.