Donation hjälper afghanska kvinnor att delta i bönestund

Med hjälp av en donation från Camp Northern Lights kan nu även de afghanska kvinnorna i Mazar-e-Sharif ta del av bönestunderna i Blå moskén.

Männen på plats hjälpte till att sätta upp de donerade skärmarna.
Männen på plats hjälpte till att sätta upp de donerade skärmarna.
Männen på plats hjälpte till att sätta upp de donerade skärmarna. Foto: Maria Dupont
Männen på plats hjälpte till att sätta upp de donerade skärmarna. Foto: Maria Dupont

Blå moskén inne i Mazar-e-Sharif är en av de heligaste platserna i Afghanistan. Legenden, enligt det afghanska folket, säger att det var här Ali, profeten Muhammeds svärson och efterträdare, begravdes. Man kan se den djupa respekt som afghanerna hyser för platsen när de besöker den.

Moskén är mycket välbesökt men har dragits med ett stort problem. Herr Ansari, som tillhör en klan vars uppgift sedan mycket långt tillbaka har varit att vakta moskén, och som är den som är chef för Blå moskén förklarar:
– Vi skulle behöva skärmar. Som det är nu har kvinnorna ingen plats att be.

– För många kan det låta konstigt att det måste finnas olika sektioner för män och kvinnor när de ska be. Men i Afghanistan är det sed, säger överstelöjtnant Madeleine Jufors. Madeleine är Gender Advisor vid FS 15. Gender Advisor är en helt nyinrättad tjänst vid FS 15 och Madeleines huvudarbete kommer att bestå i att se hur PRT MeS kan förbättra kvinnans villkor och rättigheter i Afghanistan i enlighet med Säkerhetsrådets resolution 1325.

Med på resan till Blå moskén är även kontingentens präst Magnus Sälde och kapten Erica Carlsson, som tillhör G9, samt major Mika Tyry som är chef för G9. G9 är de som är ansvarar för samarbetet mellan PRT MeS och Blå moskén.

– Att vi har en god kontakt med Blå moskén är mycket viktigt, säger major Mika Tyry. Allt från demonstrationer till nyårsfirande händer runt moskén. Genom ett gott samarbete får vi även bra information om vad som händer i Mazar.

Efter gemensam ansträngning är skärmarna uppe och resultatet blev mycket bra. På en yta om 26 x 6 meter får ungefär 200 kvinnor plats att vara med i de dagliga bönestunderna, detta eftersom man står mycket tätt intill varandra när man ber.

– Att även kvinnorna nu kan be i moskén betyder mycket för dem, säger Madeleine. Och eftersom moskén inte har några egna pengar utan endast lever på donationer ser även herr Ansari mycket nöjd ut.

 

PRT MeS = provincinal reconstruction team Mazar-e-Sharif