Chefen för säkerhetskontoret utreds

John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, granskas nu internt för att ha tagit emot en boxningsbiljett av en leverantör av tjänster till säkerhetskontoret, något som är emot bestämmelserna.

– I det här fallet handlar det inte om priset på biljetten. Anställda i Försvarsmakten får inte ta emot gåvor från företag som vi har affärsförbindelser med. Det är förbjudet, säger Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg.

Med anledning av det inträffade lämnade John Daniels i onsdags på eget initiativ in en anmälan till chefen MUST, Stefan Kristiansson.
– Med hänsyn till min befattnings känsliga natur vill jag få ärendet prövat, säger John Daniels.

Chefen för MUST har i sin tur skickat anmälan vidare till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd för bedömning.
– Skulle det visa sig att det finns misstanke om mutbrott är det inte längre en fråga för personalansvarsnämnden. Då måste vi gå vidare och göra en anmälan till åklagare, säger Stefan Ryding-Berg.

Försvarsmakten kommer nu att låta ärendet hanteras enligt de rutiner som finns för den här typen av händelser.
– Jag har haft ett samtal med John Daniels och vi är överens om att vi nu avvaktar resultatet av den rättsliga prövningen, säger Stefan Kristiansson.