Blixtrekryterad observatör till Georgien

Försvarsmakten kan redan i helgen skicka en militärobservatör till Georgien och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) om det fattas ett regeringsbeslut under torsdagen.

I efterdyningarna av kriget i Georgien har de europeiska utrikesministrarna uttalat ett starkt stöd för OSSE-mission som redan finns i Georgien. I nuläget består den av 142 personer och leds av den finländska ambassadören Terhi Hakala.

Ministrarna har diskuterat en förstärkning av missionen i den georgiska huvudstaden Tbilisi. Ett definitivt beslut i den frågan väntas under torsdagen. Men redan nu har den svenska regeringen vänt sig till Försvarsmakten med en anmodan. Försvarsmakten håller på med rekryteringen och kan under helgen skicka en första observatör.

Finland, som är ordförande i OSSE, avser att få observatörerna på plats så snart som möjligt efter det att OSSE fattar beslut. Finland har för egen del uttryckt avsikten att så snart det går – enligt det snabbaste scenariot redan under vecka 34 – sända omkring tio observatörer för att förstärka insatsen. Även Frankrike planerar för att snabbt kunna tillföra personal.

Ett svenskt bidrag till insatsen kan bli en förstärkning på cirka fem observatörer som kan vara på plats inom några veckor.

Sverige har sedan tidigare tre observatörer i den FN-ledda missionen UNOMIG i Georgien.