Årsprov för dykare

En gång varje år genomför samtliga dykare inom Försvarsmakten ett årsprov. Detta görs för att kontrollera att dykarna besitter rätt kompetens för att kunna lösa sina uppgifter. Under vecka 33 genomförde större delen av Ubåtsvapnets dykare dessa tester.

En dykare lämnar ytan. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Dykarna gör under varje årsprov minst fem dyk och andra tester, så som konditionstest, styrketest och haveriövningar. Dykarna måste även genomföra teoretiska prov i navalmedicin och dykerifysik. Som tilläggskrav ska dykarna även genomföra minst tolv dyk per år, bortsett från de dyk som genomförs under årsprovet.

Första ubåtsflottiljens dykare är utbildade i bland annat undervattensarbete och undervattensinspektioner. Att söka efter föremål och personer eller dokumentera brottsplatser och haveriplatser ingår också bland uppgifterna som dykarna ska kunna lösa. Sådana insatser övades flitigt under de dyk som genomfördes, med fullgott resultat.