Armistice Agreement 55 år

Den 26 juli genomfördes i Panmunjom en minneshögtid för att uppmärksamma att det nu är 55 år sedan Armistice Agreement undertecknades. På plats fanns bland andra generalen Sharp, chef för US Forces Korea och generalen Lee, Commander Forces Korea. Ett 60-tal gäster var på plats när den svenska och schweiziska delegationen stod värd för mottagningen. Det här var också den första stora officiella tillställningen för de fyra nya officerarna i den svenska delegationen.

Generalerna Lee och Sharp i Joint Security Area. Foto: Bengt Carlsson/NNSC
De nya delegationsmedlemmarna, från vänster örlogskapten Thorsten Hagelberg, överste Bengt Carlsson, major Rolf Henriksson och major Carl Erlandsson.
De nya delegationsmedlemmarna, från vänster örlogskapten Thorsten Hagelberg, överste Bengt Carlsson, major Rolf Henriksson och major Carl Erlandsson. Foto: Försvarsmakten
De nya delegationsmedlemmarna, från vänster örlogskapten Thorsten Hagelberg, överste Bengt Carlsson, major Rolf Henriksson och major Carl Erlandsson. Foto: Försvarsmakten

Vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea (Armistice Agreement) undertecknades den 27 juli 1953. Det undertecknades av befälhavaren för styrkorna i United Nations Command och befälhavaren för den Koreanska Folkarmén (the Korean People's Army) och Kinesiska Folkets Frivilliga Armé (the Chinese People's Volunteers). Avtalet innebar slutet av det sedan 1950 pågående Koreakriget.

NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) arrangerar årligen en mottagning i syfte att högtidlighålla undertecknandet av avtalet. Generalmajor Joss, Member och chef för den Schweiziska delegationen påpekade i sitt inledningsanförande att "Sverige och Schweiz är stolta över att våra länder inbjöds i samband med förhandlingarna om ett eld upphör – ett tecken på att vår neutralitet, erfarenhet och professionalism är uppskattade egenskaper som bidragit till verkställandet och vidmakthållandet av det avtal som vi uppmärksammar i dag".

Generalmajor Theolin, vår svenske Member och delegationschef, uttryckte att "även om ett fredsavtal inte kommit till stånd kan vi inte nog uppskatta det faktum att det grundläggande delen av avtalet, nämligen vapenvilan, i allt väsentligt har efterlevts".

Högtidlighållandet var också det första stora evenemanget för de fyra nya officerarna i den svenska delegationen. I dag tjänstgör major Carl Erlandsson som delegationens kvartermästare, örlogskapten Thorsten Hagelberg i befattningen som Ops Officer, major Rolf Henriksson som Secretary och överste Bengt Carlsson som Alternate.