Arbetsrobot skadade officer

Den olycka som inträffade den 3 augusti och skadade en svensk officer vid det svensk-finska förbandet i Mazar-i-Sharif i Afghanistan, orsakades av en arbetsrobot.

Orsaken till att arbetsrobotens vapensystem avfyrades är ännu okänt. Officeren, som befann sig i närheten av roboten skadades allvarligt i ansiktet och de skador som uppstod var bland annat käkfraktur, ansiktsfraktur, punkterad trummhinna och skada på ena ögonloben. 

Officeren vårdas nu på universitetssjukhuset i Lund. Händelsen är rapporterad till armétaktiska staben och anhöriga är underrättade.