Vertolhelikopter fasas ut

Försvarsmaktens helikopterorganisation är dimensionerad för att utveckla och operativt utnyttja två helikoptersystem. Helikopterflottiljen behöver därför nu avveckla HKP4-systemet och kraftsamla sina resurser för att införa de nya helikoptrarna HKP14 och HKP15. Det skriver Försvarsmakten i ett svar till regeringen.

HKP4 över Stockholm. Helikoptertypen kommer att avvecklas under 2008 enligt den plan som funnits i många år. Foto: Peter Liander/FBB

Försvarsmaktens inriktning är att fullfölja fattade beslut och avveckla vertolhelikoptern, HKP4, enligt den plan som funnits sedan många år tillbaka.

Om Försvarsmakten skulle behålla HKP4 skulle det negativt påverka införandet av HKP14, samt försena utvecklingen av den efterfrågade operativa förmågan hos dessa helikoptrar. Helikopterflottiljen behöver genom utbildning och taktisk utveckling av de nya helikoptrarna återskapa flexibiliteten och därigenom öka tillgängligheten för resurserna ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt.

– Att behålla HKP4 skulle få konsekvenser för införandet av Försvarsmaktens nya helikopter, NH 90, som har den svenska beteckningen HKP14. Bland annat skulle fortsatt utbildning på det gamla systemet innebära att utbildningen på de nya helikoptrarna försenas och därmed minskar den operativa effekten. Det uppstår ett operativt glapp mellan helikoptrarna, oavsett när övergången sker, säger flygvapeninspektören Anders Silwer.

– Personalläget för HKP4 är i dag dåligt, eftersom det under en längre tid planerats för avveckling. Det medför låg kostnadseffektivitet och begränsad operativ kapacitet, säger Anders Silwer.

När helikoptern avvecklas minskar på kort sikt förmågan att stödja samhället genom att antalet tillgängliga medeltunga helikopterindivider halveras.

Kan Helikopterflottiljen fokusera på införandet av HKP14 bedöms den nya helikoptern ha en initial nationell förmåga under 2011 och därefter ökad förmåga. Försvarsmaktens beslut innebär att helikoptrar av typ Superpuma, HKP10, ska utgöra medeltung helikopterresurs för nästa stridsgrupp inom EU:s Battlegroup-koncept som Sverige ansvarar för 2011, samt att avvecklingen av HKP4 fullföljs under 2008.

Det uppstår också ett operativt glapp beträffande Försvarsmaktens förmåga till undervattenstrid eller ubåtsjakt med helikopter. Förmågan har redan gått ned till förmån för Nordic Battlegroup och är planerad att utgå helt efter HKP4:s avveckling. Förmågan kan bara återtas genom att HKP14 blir operativ.