Svensk sommar efter Tchad

Delvis i skugga, på en frodigt grön svensk gräsmatta, medaljerades de första 87 soldaterna som kommit hem efter tjänstgöring i Tchad på torsdagen.

Den svenska sommaren kändes svalkande vid ceremonin för de första 87 soldater som kommit hem från Tchad. Marininspektör Anders Grenstad delade ut medaljerna. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
Foto: Mats Nyström/Combat Camera
Foto: Mats Nyström/Combat Camera

– Jag känner både ödmjukhet och stolthet över vad ni har uträttat för människorna i Tchad, ett land vi knappast talade om i Sverige för ett år sedan, sade marininspektören, konteramiral Anders Grenstad när han tackade soldaterna för ett väl utfört arbete.

Vid ceremonin på Livgardet utanför Stockholm fick samtliga ta emot Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Många tyckte att det var skönt att byta ut tchadisk hetta och fukt mot svensk sommar.

Anders Grenstad betonade att omständigheterna kring den svenska insatsen har varit svåra. Planeringen började för mindre än ett år sedan, i september 2007, med ett vitt papper.
– Och innan allt kom på plats fick ni stå ut med veckor utan dusch, latringropar och franska matransoner. Men ni har löst er uppgift väl och intresset för vad ni har uträttat har varit stort i Sverige.